Ledare

Håll tassarna borta från PKU-banken

Frida Park: Varning för naiv övertro på “den goda staten”

När det öppna samhället står inför stora hot – som terror – talar politiska ledare gärna om krig mot dem som vill inskränka friheterna. Det trygga och fria samhället blir målet. Men politikerna talar inte lika gärna om att konsekvenserna av de medel de föreslår för att uppnå målet också innebär en inskränkning av friheter, inte minst av den enskilda personens integritet.

Hur långt det är rimligt att inskränka dessa friheter för att på så sätt skydda dem brukar kallas för demokratins dilemma. Detta sätts på sin spets i Kristdemokraternas förslag att polis i jakt på kriminella ska få beslagta dna som sparats i vårdens biobanker.

PKU-registret innehåller alla svenskar födda 1975 eller senare. Det är inte en dna-bank, men det går att utvinna dna ur ett PKU-prov som är sparat i registret. Syftet med PKU-provet som tas på nyfödda är att kunna upptäcka medfödda svåra sjukdomar som behöver åtgärdas mycket tidigt.

Historien har lärt oss hur smärtsamt det kan bli att sätta stor tillit till den goda staten eftersom den bara alltför fort kan förvandlas till raka motsatsen.

—  Frida Park

En av riskerna med KD:s förslag är att tilliten till vården undergrävs, att fler avstår provet och att barn därmed utsätts för lidande. Men det är inte den enda faran. Visst är det så att vi i folkhemmets Sverige är socialiserade att förlita oss på en stor, stark och god stat som alltid ser till vårt bästa. Vårt stora förtroende till institutionerna är exceptionellt, inte minst ur ett internationellt perspektiv.

Vissa integritetskränkande åtgärder har vi accepterat att vi måste underkasta oss, till exempel säkerhetskontroller på flygplatser. Men historien har lärt oss hur smärtsamt det kan bli att sätta stor tillit till den goda staten eftersom den bara alltför fort kan förvandlas till raka motsatsen. Då kan åtgärder som övervakning, avlyssning och beslagtagande av dna visa sig bli ödesdigert.

Såväl Putin, Lukasjenko som Orbán är exempel som borde avskräcka svenska politiker – och deras väljare – från att ge staten långtgående rätt att inskränka individens friheter. Att ge statens våldsmonopol rätten att beslagta dna ur PKU-registret är alltså något som bör varnas för, vilket bland annat Centerpartiet gör. Det är mycket tveksamt att nyttan, som Ebba Busch hävdar på Twitter, överväger riskerna.

Ingen förnekar att såväl terror som vålds- och sexualbrott är ett allvarligt hot mot samhället och dess kitt – tilliten. Länge har det behövts genomarbetade visioner, strategier, verktyg och reformer, för att arbeta förebyggande, för att strypa finansieringen av brotten och för att säkerställa att polisen har resurser för att mota våldet och brotten i grind.

Men den politiker som enkom lyssnar till vad polisen önskar för resurser gör inte sitt jobb. I den rasande utveckling som vårt digitaliserade övervakningssamhälle har genomgått behövs det också politiker som nogsamt tar sig an den svåra kalkylen att väga nyttan av att stärka statens klåfingriga långa arm mot värnandet av den lilla människans integritet. I den ekvationen ingår att ta höjd för framtida eventuella ödesdigra konsekvenser – som att demokratins fiender en dag vinner sympatier och till sist val.

Fler artiklar för dig