Ledare

Vem vågar vara en bra politisk förlorare?

Politikerna själva avgör fortsatt politikerförakt

Partiledare som efter politiska nederlag talar om för sina väljare att allt gått rätt till minskar misstron mot det politiska systemet. Goda förlorare i valet är viktigt för demokratin. Detta visar en nyligen gjord forskningsrapport vid Göteborgs universitet. Förutsättningen för att acceptera en politisk förlust är dock att spelet har spelats korrekt och utan fusk, säger statsvetaren Peter Esaiasson.

I det nyss avklarade valet blev det oerhört jämnt mellan blocken. Nu klämtar klockan snart för det slutliga valresultatet.

Framtiden handlar alltså inte bara om vem som vinner och får makten. Framtiden handlar också om hur förloraren kommer att agera. I Sverige är vi vana vid någon form av storsinthet när det gäller förlorarsidan. Partiledare brukar acceptera valutgången med ord som väljarna har sagt sitt och det tar vi med oss.

I en tid av polarisering finns frestelsen att fortsätta hitta fel hos motståndarsidan och låta detta överskugga en självkritisk analys av den egna insatsen. Alla sådana tendenser riskerar att tära på respekten för vårt demokratiska system. Goda förlorare som har förmågan att tro sig ha rätt i sak men samtidigt påminner sina följare om spelets regler – att det är vinnaren som dikterar villkoren – ökar legitimiteten för den demokratiska processen.

Politikerna själva har alltså avgörande betydelse för om politikerföraktet i Sverige kommer att öka eller minska.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig