Ledare

Den förra regeringen får en knäpp på näsan

Kommentar: Lagrådet underkänner motivering till etableringsstopp

Den förra regeringen var konsekvent emot skolor med konfessionell huvudman. Den lade därför fram ett förslag om en lag som i ett första steg skulle införa ett etableringsstopp för att i ett andra införa totalförbud.

Det är självklart en symbolfråga eftersom endast en procent av Sveriges elever går i en konfessionell skola. Ändå motiveras lagförslaget av att det ska motverka segregation och extremism. Lagrådet underkänner, som Dagen skriver om, motiveringen och ber om en förklaring hur de tänker sig att ett förbud skulle kunna uppnå mindre segregation och extremism.

Det är en klok invändning och fullständigt logisk. Det vore lite som att tro det är möjligt att flytta en segelbåt i stiltje genom att själv blåsa på seglet. Det kan kännas bra, för man gör ändå något, men alla förstår att det inte kommer tjäna något till.

Det bästa är att stärka kontrollen såväl av ägare som av att skolorna följer skollag och läroplan. Det ska självklart inte vara möjligt att bedriva en skola som inte förstår den mångfald som Sverige i dag utgörs av eller som ger en undermålig utbildning.

Samtidigt är det viktigt att staten vågar ge utrymme för skolor som vågar tänka annorlunda – oavsett konfession eller icke-konfession. Det har nämligen hänt att det är där de nyskapande idéerna har fötts. Och vem vet, kanske till och med idéer som kan medverka till bättre integration.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig

Mer i samma ämne

Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar