Ledare

Explosionerna i Östersjön kräver klokhet och ansvarstagande

Nu är tid att vara vaksam

I södra Kungsträdgården i Stockholm står en staty. Den är en av Sveriges mest kända statyer och föreställer stormaktskungen Karl XII. Ansiktet är bistert. Blicken är vakande. Med ett varnande finger pekar kungen åt öst; mot Ryssland.

Under måndagen saboterades gasledningarna Nord Stream 1 och 2 under Östersjöns vatten. Människohand var inblandat. Detta sabotage, i den svenska ekonomiska zonen, sker i en för Sverige mycket prekär tid. Landet leds av en övergångsregering med begränsade befogenheter. Den svenska Nato-ansökan har ännu inte godkänts av bland annat Turkiet.

Enligt den tyska tidningen Der Spiegel varnade den amerikanska underrättelsetjänsten CIA i juni flera europeiska stater för att en möjlig attack mot gasledningen skulle kunna ske. Ännu är det inte klarlagt vilka som ligger bakom attentatet. Men flera fingrar pekar, likt Karl XII:s, österut.

Klokhet är en dygd som alltid är eftersträvansvärd. Kanske extra så nu. Magdalena Andersson uppmanade under tisdagen svenska folket att inte sprida rykten, desinformation eller information om Försvarsmakten och att vara vaksamma. Att vara på sin vakt tycks vara lika aktuellt 2022 som det var 1709.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig