Ledare

Nu gäller det att Kristdemokraterna står för sitt ord

Biståndet gäller de allra fattigaste

Under veckan kommer blivande statsminister Ulf Kristersson att göra en avstämning med talman Anders Norlén. En vecka senare kan regeringsförhandlingarna mellan M-KD-L och SD vara i mål.

Nu kommer inte bara SD att behöva visa färg i sitt politiska ansvar. Även de andra partierna i “Ulfs lag” måste stå för sina tidigare löften. Hur långt räcker Kristdemokraternas utfästelse om att stå upp för ett bistånd som når en procent av BNI? Detta samtidigt som Elisabeth Svantesson, troligen ny finansminister, är beredd att ta från de allra fattigaste och utsatta i världen. Moderaterna nöjer sig med 0,7 procent av BNI i bistånd vilket motsvarar en neddragning med minst 15 miljarder, vilket Dagen skrivit om vid flera tillfällen.

Ebba Busch, pressad i biståndsfrågan före valet, är beredd att reformera biståndet, låt oss se vad det betyder.

I en rapport presenterad av KD i juli 2022 framgår det att 700 miljoner människor lever i extrem fattigdom och 100 miljoner är på flykt. Gudrun Brunegård, kristdemokratisk talesperson i biståndsfrågor understryker vikten av ett generöst bistånd: “Biståndet behövs mer än någonsin. Den solidaritet som är grundläggande i den kristdemokratiska ideologin handlar om att alla människor, var de än bor, har samma värde och att vi alla har ett ansvar för varandra. Den solidariteten stannar inte vid Sveriges gräns.”

Nu sätts Kristdemokraternas värderingar på prov. Betänk att KD:s första ministerpost genom tiderna innehades av Alf Svensson och gällde biståndet. KD kommer att ställas till svars för sitt agerande.

Fler artiklar för dig