Ledare

Så undviker du Liz Truss öde, Ulf Kristersson

Folket är aldrig till för ledarna utan goda ledare är till för folket

Ulf Kristersson, du har nu prövats av riksdagen och vunnit majoritetens förtroende. Du har ansvar för rikets finanser. Men det finns också ett annat kapital som du måste vaka över: ditt förtroendekapital. Frågan om hur du ska behålla svenska folkets förtroende och kunna ena, i stället för att splittra, kommer mest troligt vara en av de svåraste frågorna för dig att lösa.

Inte alla lyckas. Ett skrämmande exempel på hur snabbt detta kapital kan förbrukas är avgående premiärministern i Storbritannien, Liz Truss. Det tog 45 dagar, sedan var det över. Hennes parti har bytt ledare fem gånger på sex år. Så går det när man inte vakar över sitt förtroende.

Ulf Kristersson, tänk nu på dina egna ord om att folket aldrig är till för ledarna utan det goda ledarskapet är till för folket. Som statsminister kommer du att ha ett starkt inflytande när Sverige blir ordförandeland i EU från årsskiftet. Dina ord kommer att ha betydelse när du representerar Sverige i Nato eller i andra bilaterala globala kontakter. Ord har betydelse. Använd dem med eftertanke.

Du kommer att fatta väldigt många beslut Ulf Kristersson. Avgörande för att du ska kunna fatta bra beslut är att börja med en god analys av frågan du ska behandla. Lyssnandet är avgörande för gott ledarskap. Lyssna på medarbetare och andra myndighetsföreträdare, på professionen och forskning. Mest troligt kommer du ibland att fatta fel beslut. Då kommer ditt ledarskap att prövas utifrån om du är prestigelös och vågar ompröva.

Du konstaterar själv att problem och stora utmaningar ligger framför. När du startar nödvändiga förändringsprocesser behöver du då ha fokus på de människor som påverkas av förändringen.

Dessutom Ulf Kristersson, kommer många att hålla ögonen på hur du hanterar utsatta människor i ditt ledarskap. Vilka värderingar ska vara vägledande. Det handlar inte minst om människosyn. Hur du talar om och bemöter den lilla människan i din roll som statsminister avgör väldigt mycket hur du kommer att värderas. Det är ledaren som formar och utvecklar kulturen i ett land. Vilken kultur vill du vi ska ha i Sverige?

Som statsminister krävs det ett ledarskap med mod och övertygelse. Det finns allt för många som gömt viktiga och avgörande frågor i utdragna utredningar. Frågor måste utredas och beredas men svenska folket förväntar sig också handling. Ibland måste man välja vem eller vilka man tillfredsställer med sina beslut. Tänk på var Sverige befinner sig om fem, tio och femton år genom dina beslut. Tänk långsiktigt.

Ulf Kristersson: Vi vill höra vilka visioner du har för Sverige.

—  Lennarth Hambre

Många i Sverige är medvetna om att du har en rad akuta frågor att hantera, det är en extrem inflation, energikostnaderna skenar, gängskjutningarna slår nya rekord och integrationsarbetet kräver stora insatser. Men vi vill vi höra vilken vision du har för Sverige, inte minst för unga människor, och vilken roll Sverige ska spela i den fortsatta globaliseringen.

Led med mod. Led med goda värderingar. På så sätt kan du undvika att gå Liz Truss öde till mötes.

Fler artiklar för dig