Ledare

Att SJ är så sena ökar risken för kaos i jultrafiken

Kommentar: Det är alldeles för krångligt att välja klimatsmart resande

SJ har biljettsläpp på julresor onsdag den 9 november kl. 01.00, drygt sex veckor före julafton. Det sena släppet skyller SJ helt och hållet på Trafikverket. Det beror på sent planeringsarbete. På SJ:s hemsida framstår informationen motsägelsefull. När biljetter fram till mars 2023 släpps är det ändå ett antal resor som är spärrade på grund av banarbetsplanering. Vissa resor släpps med bara någon veckas varsel. Allt enligt SJ:s egen information. Samtidigt känner vi till SJs interna personalbrist under hösten som påverkar många avgångar som ställts in.

Sverige har över 340 myndigheter under regeringen med sammanlagt 241 000 årsarbeten. Trafikverket är en av de tio största myndigheterna mätt i årsarbetskraft. På Trafikverkets hemsida går det inte att hitta ett spår av att underhållet i spårtrafiken leder till att tågbiljetterna släpps sent.

SJ har under flera år skickat ut redovisning till sina priokunder om hur effektivt det är att resa klimatsmart. Sverige behöver mer fossilfria resealternativ. Hur har regeringen tänkt att våra beteenden ska förändras när det gäller klimatpåverkan om inte en självklarhet som bra reseplanering till julresorna fungerar? Julledigheten vet vi är den period under året då många efterfrågar fungerande tågtrafik. Både SJ och Trafikverket bör anstränga sig mer för att erbjuda klimatsmart resande. Utmaningarna är stora.

Fler artiklar för dig