Ledare

Fråga de kristna i Pakistan om de tror på den globala uppvärmningen

Kommentar: Orimligt av kristna att förneka klimatförändringar

Vissa ämnen är mer polariserade än andra. Bland dessa återfinns, märkligt nog, klimatfrågorna. Det ska sägas att den absolut största majoriteten av kristenheten inser allvaret och arbetar med målmedvetenhet för att ta hand om miljön och motverka klimatförändringar. Kyrkan finns, och måste finnas, i frontlinjen för att ta hand om skapelsen.

Men det finns också de som utifrån en ensidig teologi förnekar att det pågår en global uppvärmning. Om Jesus ändå ska komma tillbaka – varför ödsla tid på att ta hand om en jord som ändå ska förgås? Ibland finns det också en förkärlek för högernationalism och motstånd mot vad man kallar för “globaliseringen”.

Även om det vore Gud själv som ritat linjerna på kartan är den kristna tron likväl global och sträcker sig över alla gränser. Vårt medmänskliga ansvar, befallt av Jesus själv, låter sig inte hindras av tullstationer. Fråga de kristna i Pakistan vad de tror om den globala uppvärmningen. Fråga dem om de tycker att kristna bör strunta i att vårda skapelsen?

Fråga de anhöriga till de 1700 som dött på grund av monsunregnen, varav en tredjedel är barn, om de instämmer i att det bara är en global komplott att klimatförändringarna påverkar människors liv och vardag. Och fråga sedan dig själv vad du ska göra med deras svar.

Kristna kan inte, får inte blunda, för sitt kristliga ansvar att bry sig om skapelsen och därmed också sin medmänniska.

Fler artiklar för dig