Ledare

Nu är vi åtta miljarder

Kommentar: Omställning krävs när befolkningen fortsätter att öka

I dag, den 15 november 2022, har världens befolkning nått åtta miljarder människor. Det är en milstolpe i mänsklighetens historia. Aldrig förr har vi varit så många. Och vi kommer att bli fler. Framför allt i Afrika och Asien.

Anledningen till att befolkningen fortsätter att växa står att finna i flera framsteg så som: utbyggd hälso- och sjukvård; förbättrad tillgång till vaccinationer och antibiotika; minskad barnadödlighet; stärkta ekonomier och; höjda utbildningsnivåer.

Att vi blivit fler ställer världen inför nya utmaningar. Jordens resurser kommer att räcka för åtta miljarder och även för de dryga tio miljarder som beräknas runt år 2080. Men detta bara under förutsättning att en hållbar omställning sker. Ren energi behöver bli billigare. Det fossila beroendet måste upphöra. Här kan rika länder gå före med införande av ny teknik. Detta så att utvecklande länder kan implementera enkelt och billigt när deras ekonomier är redo.

Som exempel kan nämnas Tysklands och Kinas tidigare och omfattande satsningar på vindkraft, vilket gör att tekniken i dag är så pass tillgänglig att den kan köpas in till ett lägre pris i utvecklande länder. På så sätt minskas beroende av fossila energikällor i Afrika och Asien. I Sverige kan vi göra mycket genom att gå före med teknikimplementering. Den omställning vi stöttar här hemma kommer även få effekter i de länder där befolkningstillväxten kommer vara som störst.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig