Ledare

Överdrivande politiker urholkar tilliten till samhällskontraktet

Allvarligt om medborgare börjar ifrågasätta såväl rättigheter som skyldigheter

Vad händer om tilliten till samhällskontraktet undergrävs? När det inte längre känns lönt att bidra till det gemensamma för att stödet inte finns när man blir sjuk, drabbas av brott eller förlorar jobbet? Då skakas själva fundamentet för det samhälle vi byggt upp. Om samhället inte fullföljer sina skyldigheter sprids det en misstro och ett ifrågasättande: Varför ska vi som medborgare fullfölja våra? Ytterst handlar det om tillit mellan medborgarna och samhället, staten, men också medborgarna emellan.

Exemplen när samhället inte hållit sin del av kontraktet är många. Ove är strukturellt hemlös i Malmö och förväntas söka och finna boende själv, som TV4 berättat om. Att vara strukturellt hemlös innebär att man varken bedöms vara psykiskt sjuk eller missbrukare, då ska man söka bostad själv även om det inte finns ekonomiska förutsättningar.

Just nu granskar Nerikes Allehanda Universitetssjukhuset i Örebro i en serie om kaos i vården. Sjuksköterskan som arbetat i över 20 år berättar om kollegor som flyr vården och hur äldre och svaga patienter skickas runt mellan avdelningarna. Läkare berättar att det funnits tillfällen där patienter som behövt sjukhusvård tvingats skickas hem.

Försäkringskassan får allvarlig kritik av JO för hanteringen av ansökan om hur assistansersättning hanterats. Förvaltningsdomstolarna ändrade 23 procent av Försäkringskassans överklagandebeslut omkring assistans under 2021.

Politiken har ett ansvar att inte svartmåla varandra eller det som fungerar.

—  Lennarth Hambre

Trots att exemplen är många visar sig tilliten till det svenska samhällskontraktet vara stabilt över tid. Flera undersökningar, till exempel från tankesmedjorna Kairos Future och Fores visar samma sak. I den senare har bland annat Lars Trädgårdh, professor i historia, medverkat. Rapporten visar att tilliten är stabil även om den kan variera lokalt. Det är ju en betydande skillnad på förutsättningar i en svensk småstad eller i ett utpekat utanförskapsområde. Samhällskontraktet upplevs annorlunda för människor med god utbildning och trygga jobb än för invandrare som fått svagt stöd i integrationen och efter flera år missat utbildning i det svenska språket.

Talar vi om tillgänglighet visar rapporter att det är den upplevda tillgängligheten som är avgörande. Om tillgänglighet av poliser, vård, skola och annan omsorg finns men upplevs som en brist är det upplevelsen som avgör. Utmaningen för det politiska ledarskapet nationellt och lokalt är alltså kommunikation och att ta i problem utan att svartmåla varandra eller det som faktiskt fungerar. Historien visar att kaos är myllan för mer auktoritärt ledarskap. Politikens ansvar är att genom en nyanserad debatt undvika självuppfyllande profetior.

Nu går vi in i adventstid, en tid då kyrkan har en särskild roll. Många olika hjälpinsatser görs. Frälsningsarméns föredöme har spridits till andra kyrkor och utsatta får hjälp med julmat, firande och julklappar till barn. De har skapat trygghet, värme och tillit. Över 130 000 matportioner serverades till behövande under 2021. Även om enskilda och organisationer inte på egen hand kan förändra strukturella problem i samhället kan vi alla bidra till tilliten i samhället.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig