Ledare

Är vissa former av diskriminering diskriminerade?

Kommentar: Bra att DO tar upp frågan om unga som utsätts på grund av sin tro

Diskriminering i alla dess former är något ett modernt samhälle borde kunna undvika. I demokratiska samhällen måste allt kunna ifrågasättas, men diskussionen bör kunna hållas på en sådan nivå att den inte kränker enskilda individer. Det gäller oavsett om det handlar om sexuell läggning, könsöverskridande identitet, kön, etnicitet, funktionsnedsättning, ålder eller religion.

Av dessa sju är det svårt att få någon större medial uppmärksamhet i sekulära medier om diskrimineringen handlar om religion.

När Sveriges kristna råd presenterade rapporten om unga kristna som kränks för sin tro renderade det inte någon större uppmärksamhet i medierna. Detsamma gällde Claphaminstitutets rapport i samma ämne. Båda rapporterna visade att många kristna elever upplever sig dumförklarade och förminskade som personer på grund av sin tro. Och de rapporterna gällde bara kristna. Hur unga muslimer och judar har det kan vi bara spekulera om. Det tycks som om diskriminering av troende elever inte uppfattas som ett problem värt att ta på allvar av medier och politiker.

Visst ska kristna tåla att tron ifrågasätts, men det är något helt annat när en enskild elev utsätts för nedlåtande och kränkande kommentarer i skolan på grund av sin tro.

Men nu har Diskrimineringsombudsmannen (DO) konstaterat att det föreligger omfattande problem och vill därför genomföra en grundligare genomlysning. Äntligen, för det vi vet mer om kan vi göra något åt.


Fler artiklar för dig