Ledare

Drev och inga luciavisor

Kommentar. Trollsvansarnas fullskaliga kulturkrig drabbar skolpersonal

Tidigare i höstas blev författaren och debattören Katerina Janouch dömd för förtal. Anledningen var att hon ljugit om fakta och namngett lärare på den skola där man i religionsämnet fått skriva en berättelse om hur det kan vara att tillhöra islam. Vi skrev om det då, på ledarplats, och kritiserade namngivningen och påpekade även att det inte alls är orimligt att göra övningar som syftar till att leva sig in i hur det kan vara att tillhöra en viss religion. Den tydliga gränsen bör dras vid sådant som blir en bekännelse eller utövning av en religion.

Varje gång liknande frågor lyfts blir det stormigt i sociala medier. Kulturkriget engagerar. Så också när det är tal om psalmsång på sommaravslutningar eller julavslutningar i kyrkan. Och Lucia.

Häromdagen skrev vi och andra medier om Mariehemsskolans “okönade” och “religionsfria” luciatåg. Fortfarande är det så att överdriven inkluderingssträvan kan bli väldigt, väldigt fel. Fortfarande är det så att skolor bör se över om man ger sina elever signaler att religion är något obskyrt och farligt. Men det är fullständigt orimligt att Umeåskolans personal får utstå drev och hot. Det måste gå att kritisera dylika märkliga beslut utan att trollsvansar drar ut i fullskaligt kulturkrig mot intet ont anande lärare och rektorer. Rättmätig kritik bör leda till självreflektion och lärdomar, men aldrig säkerhetsåtgärder för att skydda hotad personal. Bättre borde vi kunna, Sverige.

Fler artiklar för dig