Ledare

Ingen slump att klimat präglar nyordslistan

Lennarth Hambre: Koldioxidutsläppen måste minska radikalt

Årets nyordslista innehåller ord som agrivoltaisk, avkarbonisering, energifattigdom, energikrig, klimatbiljett, klimatskadestånd, Putinpris och SMR-småskalig modulär reaktor. Agrivoltaisk är benämningen på kombinationen av jordbruk och solkraft som växer fram i Sverige.

Över hela världen hör klimatet samman. Bara det senaste dygnet har vi fått rapporter från Filippinerna med tropiskt väderfenomen. Dessa samverkar med de storskaliga vädersystemen som också handlar om extremkylkan över USA. På Filippinerna dör människor på grund av översvämningar och i Nordamerika har människor satt livet till i en atmosfärisk bomb med extremkyla. Temperaturer ner mot -45 grader i Montana och Wyoming tillsammans med ett snöfall som sällan skådats leder till mänskligt lidande. 70 procent av jorden täcks av vatten och de stora havsströmmarnas rörelser har ökat. Detta kan vara en del av förklaringen till de komplexa samband som gör att extremväder uppstår.

Koldioxidutsläppen måste minska radikalt. EU har nyligen fattat beslut om än mer radikala sänkningar av utsläppen från 40 till 55 procent år 2030. Personbilar och skåpbilar står för 15 procent av EU:s CO2-utsläpp. Allt tyder på att med sänkt reduktionsplikt kommer priserna på bensin och diesel att bli högre i Sverige i stället för lägre. Fossilfri energi måste prioriteras i alla led från regeringens dagordning till uppvärmning av bostäder och drivmedel till bilar. Det är alltså ingen slump att nyordslistan präglas av klimatet.

Fler artiklar för dig