Ledare

Dags att vakna nu, regeringen?

Steven Crosson: Bra att Kristersson bjuder in till klimatsamtal, men glöm inte kyrkorna

Regeringen har, allt sedan den tillträdde, fått massiv kritik för sitt sätt att styvmoderligt behandla klimat- och miljöpolitiken. Forskare, miljörörelse och väljare både från höger och vänster har varit negativa till den riktning Sverige tycks vara inne på.

Den nya regeringen visade skapelsen ett ljumt intresse under sina första månader. Bland de tveksamma reformer som regeringen sjösatt kan nämnas sänkt skatt på drivmedel, något som både kommer öka utsläppen och dessutom är mycket kostsamt för staten i form av minskade skatteintäkter.

Regeringen valde att under abrupta förhållanden avskaffa klimatbonusen för elbilar, vilket innebär att incitamenten för privatpersoner att gå över från fossildrivna fordon till eldrivna minskar ytterligare. Regeringen har också aviserat att man ämnar minska den biologiska mångfalden genom att halvera vargstammen, vilket fått massiv kritik av forskare såväl nationellt som internationellt.

SD:s ingång i miljö- och klimatpolitiken rör sig fritt någonstans på spektrat mellan totalt oförstånd till hemmagjord foliehatt.

—  Steven Crosson

Och så var det det fjärde partiet. SD:s ingång i miljö- och klimatpolitiken rör sig fritt någonstans på spektrat mellan totalt oförstånd till hemmagjord foliehatt. Regeringens stödparti talar om miljö- och klimatförändringarna som något som överdrivs, eller rent av är en del av en konspiration. Naturligtvis helt befriat från all verklighetsförankring.

Med 2022 lagt till handlingarna blir det därför likaledes förvånande och glädjande att statsminister Ulf Kristersson (M), energiminister Ebba Busch (KD) och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) under årets första dag tar ett nytag för klimatet.

DN debatt aviserar regeringen att klimatmålen ligger fast och att dessa ska skärpas upp genom en nationell plan. Denna plan ska tas fram i samtal med näringsliv, politik, civilsamhälle, forskare och offentlig sektor. Planen har god potential att bli något vasst och konkret. Ett medskick till regeringen är att inte glömma bort de kristna samfunden i samtalen utan låta kyrkorna få finnas med. Samfunden kan bidra med såväl andliga som existentiella perspektiv, samt är själva betydande aktörer med fastigheter, mark och personal som alla påverkar klimatet.

Regeringen ser också att energiproduktionen kommer att öka under kommande mandatperiod, dels genom mer sol- och vindkraft, dels underlättande av kärnkraften. Detta är bra. Emellertid är det svårt att se någon logik i varför regeringen med ena handen avser öka den fossilfria energiproduktionen, medan den med den andra handen gör det svårare att gå över till en fossilfri fordonsflotta. Kognitiv akrobatik.

Sverige behöver elektrifieras och fasa ut fossila energikällor. Alla ansatser mot ett fossilfritt samhälle är nödvändiga. Här behöver regeringen också se över hur stat och kommuner kan underlätta energiproduktionen.Fler artiklar för dig