Ledare

Frida Park: Helt rätt fokus på Pingst Pastor

Kommentar. Helt rätt fokus på Pingst Pastor Församlingar behöver utrustas och mobiliseras inför det som ligger framför

I veckan inleds konferensen Folk och Försvar i Sälen, med stort fokus på det rådande säkerhetsläget, det mest osäkra sedan Andra världskriget. Försvars- och statsministern har precis meddelat att civilplikten ska återinföras. Medborgare som kan hjälpa till i vård, omsorg och räddningstjänst kan få rycka in om behov skulle uppstå.

I samma vecka inleds Pingst Pastors internationella konferens utanför Stockholm. Namnet, Ett årtionde av väckelse, ger en fingervisning om temat: inspiration att göra stora satsningar för att nå de mest utsatta. Fokuset är helt rätt i en tid då klyftorna växer, då FN i maj 2022 räknade med 100 miljoner flyktingar globalt, och med klimatförändringarna just nu och framför oss är risken stor att de blir än fler. Även kyrkorna behöver mobilisera för att möta behoven lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Det är en nödvändig och välkommen prioritering från Pingströrelsen. Ledare och pastorer behöver utrustas för att kunna möta nutida och framtida behov. Vi behöver också lära av varandra, Nord och Syd globalt. Och precis som regeringens vägval angående totalförsvaret, behöver även kyrkornas fotfolk utrustas och mobiliseras. Församling är vi, alla, tillsammans. Häri ligger ett ansvar för även oss som inte är pastorer att lyssna in vad som ligger framför, sluta upp kring visionen och tillsammans arbeta för att nå de mest utsatta med de glada nyheterna.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig