Ledare

Går det att vara kristen utan en församling?

Kommentar. Pandemins påverkan på kyrkan ställer viktiga frågor

Skulle pandemin leda till ett ökat intresse för existentiella frågor eller till en påskyndad sekularisering? Det var en av alla frågor kyrkor ställde sig. I USA, som Dagen skrivit om, har gudstjänstdeltagandet minskat. Var tredje troende har slutat gå i kyrkan. Två av tre unga amerikaner som uppger att de vill följa Jesus deltar inte i någon gudstjänst ens en gång i månaden.

Även om det sällan går att sätta likhetstecken mellan USA och Sverige väcker det frågan vad kristen tro innebär. Är det enbart en inre individuell övertygelse eller är det också att tillhöra en gemenskap – Kristi kropp – och att samlas för att delta i ”de gemensamma bönerna och brödsbrytelsen”? Går det att vara kristen utan en församling? Den frågan är i högsta grad aktuell även i Sverige.


Fler artiklar för dig