Ledare

Skotsk lag om att byte av juridiskt kön stoppad av London

Steven Crosson: Och det var ju bra för kön är inte bara en upplevelse

Skottlands parlament vill förenkla möjligheten att byta juridiskt kön, något som nu gjort att ansvarig i Storbritanniens regering lagt veto mot beslutet. Att London lägger sig i skotska interna angelägenheter är mycket ovanligt, och ett tecken på hur infekterad frågan är. Kanske kommer könsändringsfrågan att användas av nationalister som hävstång för skotsk självständighet?

Beslutet innebär att ingen psykiatrisk diagnos eller kontakt med sjukvården kommer behövas, och tiden mot vilken en sökande ska ha levt i sitt nya kön ska förkortas. En sökande ska själv kunna avgöra sitt kön. Beslutet innebär också att barn ska kunna ändra juridiskt kön, detta då den nedre gränsen för ändring sänks till 16 år.

Kritiker, så som författaren JK Rowling, är kritiska mot att kvinnors rättigheter urholkas genom att den som identifierar sig själv som kvinna kommer få tillgång till kvinnors omklädningsrum, fängelseavdelningar, vårdinrättningar och få tävla med kvinnor i sport, samt åberopar barnrättsperspektivet i och med den låga åldern. Samtliga invändningar är högst valida.

De tongångar som hörs i Skottland går nu också i Sverige, där flera partier och organisationer driver på för ökat så kallat ”självbestämmande” kring juridiskt kön. Den som redan har gått igenom en så kallad biologisk korrigering av sitt kön ska naturligtvis också kunna få sitt juridiska kön ändrat. Däremot vore det en absurditet att gå enbart på upplevelse av kön som grund för byte av juridiskt kön. Kön är upplevelse, men det är också biologi.

Fler artiklar för dig