Ledare

Slutet på en givande radio-era

Kommentar: Många intressanta samtal om högt och lågt i Nordegren och Epstein

Den sista stora showen med Nordegren och Epstein avslutades med en galaföreställning i en fullsatt Berwaldhall i Stockholm under onsdagen. Efter 12 år och fyra timmar i P1 varje vecka är det nu slut. En storstilad avslutning för en ovanligt framgångsrik talkshow i public service.

Programmet på vardagseftermiddagarna har varit allt annat än bara munhuggande mellan programledarna. Ofta har de tagit upp aktuella ämnen med glimten i ögat eller lite annorlunda konklusion och perspektiv. Sista programmet hade en mera personlig tvist där Thomas Nordegren som fyller 70 år om några veckor drar sig tillbaka medan Louise Epstein går vidare som programledare inom Sveriges Radio.

Nordegren och Epstein har varit både högt och lågt. De har också berört frågor om andlighet och tro vid flera tillfällen. Det har förts samtal om den andlighet som är mest populär efter kristendomen i Sverige.

I slutet av pandemin januari 2022 ställdes frågan varför gudstron minskat under pandemin enligt en undersökning i Tyskland. I en dialog med Michel Nausner, teolog och forskare inom Svenska kyrkan, fördes ett samtal om Gudsbild, Gudstro, om en Gud som en närvarande Gud och som en livgivande kraft. Slutsatsen blev att den Gudsbild vi har avgör om gudstron fördjupas eller avtar i tider av kriser. Något att reflektera över även om man inte heter Thomas Nordegren eller Louise Epstein.

Fler artiklar för dig