Ledare

45 miljoner på att motverka medlemsavhopp eller för att berätta om Jesus?

Kommentar. Bra med ökad synlighet - men för vad, Svenska kyrkan?

En organisation som tappar medlemmar tappar intäkter och engagerade människor och får därmed försämrade möjligheter att fortsätta med sin verksamhet som förut. Det gäller partier, idrottsklubbar - och kyrkor. Därför är det ju inte konstigt att Svenska kyrkan ser det som viktigt att motverka medlemstappet. Men var någonstans i alla planer på marknadsföring av kyrkan finns kyrkans huvudsyfte? Finns Jesus någonstans bland annonserna?

Att motverka medlemstapp genom att visa på allt fantastiskt kyrkan gör är naturligtvis en strategi så god som någon. Den kärleksfulla diakonin, de öppna förskolorna, de finstämda konserterna, de värdefulla kulturarven är alla fantastiska inslag som många uppskattar. Men en kyrka är inte vilken organisation som helst. Och inget av allt ovanstående har något bestående värde om inte kyrkans själva existensberättigande genomsyrar allt.

Någonstans bland alla planer på att lägga mångmiljonbelopp på reklam borde det framgå att syftet är att göra Jesus känd - för medlemmar och för svenska folket i stort. Skillnaden, på mer än ett sätt, är slående gentemot den amerikanska annonssatsning som gjorts bland annat inför Super Bowl. Syftet där är att få fler amerikaner att upptäcka eller återupptäcka Jesus. Är det ändå inte lite konstigt att det sitter så långt inne för Sveriges största kristna samfund att kunna uttrycka något sådant?

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig