Ledare

Om Gud är död riskerar demokratin att dö

Frida Park: Den som vill värna mänskliga fri- och rättigheter måste värna kristen tro

Förbjud konfessionella friskolor och avskaffa stöd till trossamfund eller inför demokrativillkor. Kristna elever kränks i skolan för sin tros skull. Ja, synen på troende i Sverige i dag är minst sagt problematisk. Kanske är det på grund av ”hemmablindhet” som många röster i dag vill kasta den kristna tron överbord övertygade om att den är otidsenlig, förlegad – ja rent av skadlig. Gud är död, som Friedrich Nietzsche deskriptivt sa.

Det sekulära idealet, ofta så upphöjt i Sverige, beskrivs däremot i termer om neutralt, sakligt, vetenskapligt. Svenskar ser sig gärna som en humanitär stormakt med plikt att sprida våra globalt sett rätt extrema idéer till övriga delar av världen. Progressiva, liberala och demokratiska värden upphöjs som normer som bör gälla alla överallt.

Men de sekulära missionärerna glömmer att de värden vi i västvärlden omhuldar som heliga – de mänskliga rättigheterna – varken är universella eller frikopplade från det kristna arv som man så gärna vill göra uppror emot. De har sitt ursprung och sitt existensberättigande i Bibelns människosyn. Och utan den kristna tron kan vi i slutänden finna oss stå med en vacklande civilisation utan grund för de mänskliga fri- och rättigheterna. Utan grund för demokrati.

Om detta pratar Tom Holland, historiker och författare till Dominion – How the christian revolution remade the world, i ett samtal med Ivar Arpi, författare och debattör, i podden Rak höger. Ironiskt nog tog den kristna revolutionen fart i vår del av världen för att sedan sprida sig globalt och nu går den döden till mötes här. Det allvarliga, och som alldeles för få i Sverige inser, är att de kristna värderingarna och de mänskliga fri- och rättigheterna inte kan överleva över tid om de inte längre hör samman med den kristna tro som är dess ursprung. En tid, ja, men inte för alltid.

Våra västerländska värderingar och vår kultur är, även när de kallas sekulära eller till och med kritiserar tro och religion, ofrånkomligt påverkade av kristendom. I dag används “kristna värderingar” av vissa som ett politiskt slagträ emot multikulturalism eller som argument emot migration: ”värna våra svenska kristna värderingar”. Men som Tom Holland säger är kristna värderingar inte längre kristna om de inte hör ihop med tron. Tron på det judiska gossebarnet, född i det av romarna ockuperade Juda, som dog och uppstod för hela mänsklighetens skull.

Kristen tro är ett effektivt motmedel mot människofientliga ideologier.

—  Frida Park

Vi kanske tror att vår ”upplysta” människosyn härstammar från antiken – från romare och greker. Men i antikens Rom, Kartago eller Sparta fanns ingen medmänsklighet med den funktionsnedsatte, den sjuke eller slaven. Holland och Arpi pratar, illustrativt nog, om filmen 300 (från 2007) som skildrar slaget vid Thermopyle mellan Sparta och Persien, en tid då barn födda med lyten kastades bort för att dö. Romare och greker avskydde svaghet och tillbad styrka – inte olikt fascismen och nazismen. Kristendomen revolutionerade detta med sin syn på de marginaliserade utifrån övertygelsen att alla har ett okränkbart människovärde eftersom varje människa är skapad och älskad av Gud. Kristen tro är ett effektivt motmedel mot människofientliga ideologier.

Barn, ja. Det är till exempel ingen slump att förskolans och skolans läroplaner lyfter uppdraget att föra demokratiska värden vidare till eleverna. Människosyn är något som grundläggs mycket tidigt. Den nödvändiga insikten om den kristna tron som grundbult för fri- och rättigheter vänder upp och ned på den argumentation som hävdar att barn ”har rätt till en neutral uppväxt” (något sådant existerar heller inte).

Sekulära humanister brukar ha en förkärlek för att tala om en religiös fostran som ”indoktrinering” och att ”vetenskap och tro” inte går att kombinera. Naturligtvis har de fel. Tro och en tillhörighet med en tradition går inte att likställa med indoktrinering. Och tro och forskning trivs utmärkt tillsammans. Det blir tydligt när man räknar antal troende Nobelpristagare inom de naturvetenskapliga disciplinerna.

Detta sätter barns rätt till tro utifrån barnkonventionen, numera svensk lag, i perspektiv. I Sverige vet de flesta att barn har rätt till frihet från religiöst tvång, frihet till tro och rätt till att tillhöra en tradition – för att barnkonventionen säger det. Men utan den kristna tron, den som vissa historielöst nog vill ”skydda barn från” – finns heller inga rättigheter för barn. Att då förneka barn ett språk och en tillhörighet som möjliggör detta blir en draksådd. Att vilja förbjuda alla inslag kopplade till kristen tro i förskolor eller skolor blir kontraproduktivt.

Den som vill värna demokrati och mänskliga rättigheter, i Sverige och långt borta, bör alltså särskilt värna den kristna tron, eftersom den förutan riskerar vår värld såsom vi känner den att inte överleva. Om Gud är död är snart även våra fri- och rättigheter det.

Fler artiklar för dig

Mer i samma ämne

Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar