Ledare

Ja visst, dra in vigselrätten bara

Kommentar: En civilrättslig äktenskapsbalk borde välkomnas av trossamfunden

Visst har Expressens ledarsida rätt! Den juridiska delen kan frikopplas helt från den religiösa välsignelseakten i samband med vigslar. Det har också länge varit Dagens linje. Inte att vigselrätten ska dras in, som Expressen föreslår, utan att trossamfund själva ska ta konsekvensen av sin teologiska hållning och avsäga sig vigselrätten. Det är nämligen fullständigt rimligt att det är staten som sköter den juridiska biten och präster eller imamer den religiösa.

Ja, protestera gärna emot värderingar och människosyn som är problematisk. Och samfunden har ett ansvar att aktivt arbeta för att motarbeta antidemokratiska hållningar. Men staten bör också akta sig för att lägga sig i trossamfundens inre angelägenheter. För att religionsfriheten kräver det. Men också för att allt annat är orimligt i en sekulär stat med en liberal demokrati.

Staten borde ha initierat en civilrättslig äktenskapsbalk för länge sedan. Varför ska en präst eller imam vara en statlig ämbetsman under några korta sekunder? Genom att åtskilja kyrka och stat även här uteblir risken för missförstånd. Staten slipper känna sig obekväm med att sanktionera sådant den inte ska lägga sig i. Och trossamfunden slipper åläggas krav på anpassning som utifrån den egna trosläran och teologin inte anses vara möjlig.

Giftassugna får helt enkelt boka tid på rådhuset och klara av den juridiska biten innan de uppsöker ett trossamfund när de önskar få sin förening välsignad. Svårare än så behöver det ju inte vara.Fler artiklar för dig