Ledare

Kan det som händer i Asbury ske i Sverige?

Lennarth Hambre: Vi behöver bli bättre på att släppa kontrollen

En väckelse, eller i alla fall en rörelse av andlig förnyelse, har den senaste tiden pågått på Asbury University i Willmor Kentucky. Även om rektorn nu meddelar att man kommer börja med undervisning igen sprider rörelsen sig till andra universitet, som Dagen skrivit om på nyhetsplats. Plötsligt händer det som skett flera gånger tidigare både i början av 1900-talet, på 1950- och 1970-talet på samma universitet. Frågan på allas läppar blir då om någon liknande händelse kan ske i svensk kristenhet.

I en initierad ögonvittnesskildring berättar Thomas McCall, lärare i teologi, om sina intryck i en artikel i Christianity Today 13/2. Allt började med en oplanerad och överraskande gudsnärvaro som slog till efter en helt vanlig andakt. Hundratals studenter stannade upp i stilla lovsång under bön, förbön och omvändelse. Ingen hade planerat denna händelse och deltagarna verkade tappa både tid och rum.

Kan vi få uppleva något liknande i Sverige? En del förkunnelse brukar handla om att Gud inte kan beröra kristenheten så länge det finns sådant som väcker missnöje hos honom. Det är en bild som stämmer dåligt med verkligheten. Gud är inte beroende av vår helighet för att beröra oss. Asbury University har metodistiska rötter, ett samfund som nyligen splittrats i två efter uppslitande teologiska uppgörelser.

En nordisk förkunnare som fick vara med andliga förnyelse och väckelse under 1900-talet var evangelisten Frank Mangs. Mycket av det han beskriver var ett uttryck för den lokala församlingens bön och omvändelse. Annat var plötsligt och irrationellt. I vissa lokala sammanhang skedde djupgående förändringar, i andra skedde stora andliga väckelser utan att kärnan av den gamla församlingen förändrades. Somliga sammanhang var väl förberedda andra hade varken förberedelse eller mognad.

Bibeln talar om plötsliga händelser. När änglarna uppenbarar sig för herdarna efter Jesu födelse eller när Jesus möter Mose och Elia på förklaringsberget. När Jesus visar sig efter uppståndelsen sker det plötsligt. På samma sätt när Anden utgjuts på första pingstdagen. Det verkar som att Gud har en egen planering, en som inte är beroende av människors. När tiden är inne händer det.

Gud har en egen planering en som inte är beroende av människor.

—  Lennarth Hambre

Utmaningen i svensk kristenhet är att vi så ofta har ett stort behov av kontroll. Planerade gudstjänster och mötesplatser i kyrkan har sin plats, som Joakim Lundqvist, pastor på Livets ord, skriver på debattplats. Förberedelse är något gott. Men vi frestas alltid att flytta fokus från Guds suveränitet och handlande till vad vi själva lyckas åstadkomma med Guds hjälp.

Det som däremot verkar ha betydelse för ett vidrörande från Gud är den inre längtan bergspredikan talar om: att hungra och törsta efter rättfärdighet. Gud är suverän, men vår längtan kan öppna dörren för Guds närvaro och handlande. Allt detta talar för att det är fullt möjligt att vi i den svenska kristna myllan kan få uppleva ett vidrörande av Gud, liknande det Asbury upplevt. Ja, kom herre Jesus, kom!

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig