Ledare

Enklare att byta kön, men inte ålder?

Kommentar: Postmodernistiska tongångar hos Kristdemokraterna

En underlig historia har utspelat sig i Finland. En medelålders kvinna utgav sig för att vara 13 år och deltog i en finsk kyrkas ungdomsverksamhet. Efter att en deltagares pappa fattat misstankar om att kvinnan ljög om sin ålder gjordes en polisanmälan och kvinnan avvisades från verksamheten.

Om man skulle ta ett postmodernistiskt perspektiv på historien, och det är ju populärt nu för tiden, skulle man kunna hävda att kvinnan var i sin fulla rätt att delta i ungdomsverksamheten. Enligt det postmodernistiska paradigmet är sanningen subjektiv. Det är den egna upplevelsen som gäller och som ska respekteras av det omgivande samhället. Kvinnan upplevde sig som 13-åring. Hon sökte bli bekräftad i sin syn på sig som själv som 13-åring av omgivningen. Vilka är vi som säger att hon inte är 13 år?

Långsökt? Regeringen, under sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johanssons (KD) översyn, jobbar nu med att det ska bli ännu enklare att byta juridiskt kön. Ett barn eller vuxen som vill ändra sitt legala kön ska kunna göra detta lättare och snabbare. Det är den subjektiva upplevelsen som ännu tydligare än i dag ska stå i centrum. Stat, samhälle och rättsväsende ska bekräfta individen i dennes subjektiva upplevelse. Hinder, så som kontakt och utredning hos vården, minskas. Kanske tycker någon att det är konstigt att det är just en kristdemokratisk minister som springer på den bollen? Även det är en underlig historia.


Fler artiklar för dig