Ledare

Tyvärr har Svenska nyheter alltför rätt om Svenska kyrkans vänstervridning

Kommentar: Sveriges största samfund borde ta anklagelserna på allvar

Är Svenska kyrkan vänster? Ett långt inslag i satirprogrammet Svenska nyheter (SVT) ägnades åt att anklaga Sveriges största samfund för inkluderingsextremism, som Dagen skrivit om.

Att kyrkan skulle vara kidnappad av vänsterliberaler är en tankefigur som återkommer allt oftare, inte minst i alternativa medier. Detta kan så klart förstås som ett inslag i ett pågående kulturkrig där narrativet är att vänstern har makten över alla institutioner, som Kristoffer Holt, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Linnéuniversitetet, säger till Dagen.

Prästen Charlotte Frycklund går dock så långt att hon avfärdar anklagelserna om att kyrkan skulle vara vänster som desinformation och säger att sådant bara kan överleva hos den som inte har en relation till kyrkan. Men är det så enkelt?

Den oheliga allians Socialdemokraterna och Svenska kyrkan haft under lång tid, med syfte att koncentrera makten, är naturligtvis besvärande. Visserligen är ett engagemang för utsatta en viktig kristen grundbult i den kristna tron, men innebär det per automatik en politik för öppna gränser, avfärdandet av språkkrav för att kunna svenska för att få medborgarskap, utreda Israel för apartheid eller nej till en mineralgruva?

Kristendom är alltid politisk eftersom tron utan gärningar, utan engagemang för utsatta och för samhället, är död. Men när de politiska förslag ett samfund driver ensidigt hamnar i vänsterfållan är det inte svårt att förstå varför medlemmar med samma tro men med hjärtat till höger inte känner sig hemma.

Allvarligast är om politiska slagord tillåts överrösta kyrkans huvudsakliga uppdrag och existensberättigande: predikandet av evangelium.

Fler artiklar för dig