Ledare

Obiblisk världsbild i Världen idag

Fredrik Wenell: Tveksam teologi från tidningens chefredaktör Jonas Adolfsson

Det hör verkligen inte till vanligheterna att den här tidningens ledarsida kommenterar andra kristna tidningars ledarsidor. Men i en uppmärksammad ledare i Världen idag skriver tidningens chefredaktör Jonas Adolfsson att Sveriges pastorer och kristna ledare bör riva sönder sina kostymer på grund av det moraliska förfall som landet befinner sig i; om nationen inte vänder om och vädjar till Gud om bättring riskerar vi att råka illa ut. Eftersom texten är djupt problematisk och riskerar att vilseleda människor gör vi här ett undantag.

Tänkandet som Adolfsson utgår ifrån är knappast hämtat från Bibeln utan bär, precis som pingstledaren Daniel Alm skriver på sin Facebooksida, snarare prägel av vidskeplighet. Sättet att argumentera är besläktat med den retorik som vi har lärt oss känna igen från kristna sammanhang som i medier ofta beskrivs som ”kristen höger”. Den egna nationen uppfattas vara utvald för att på ett särskilt sätt ära Gud. Men om man ”lämnar Guds ordningar på alla områden” kan det gå som för Israel i Gamla testamentet: invasion, ockupation och fördärv.

Ledartexten av Världen idags chefredaktör är på många sätt häpnadsväckande. Inte främst på grund av att han använder den mycket tveksamma teologin om att göra Gamla testamentets Israel till förebild för Sverige i dag utan också för att han i sin första, efter stark kritik kraftigt reviderade (!), version av texten sammankopplar Mattias Flinks horribla mord på åtta personer i Falun en lördagsmorgon 1994 med att Sveriges riksdag samma vecka beslutade att ge homosexuella par rätt att ingå partnerskap. ”Var det bara en tillfällighet”, frågar Adolfsson retoriskt. Det är en retorik som känns igen från såväl Putin, den rysk-ortodoxe patriarken Kirill som från andra politiska rörelser runt omkring i världen, något som även Daniel Alm skriver: ”Tidningen Världen idag verkar anse att om vi bekämpar homosexuella i Sverige kommer Ryssland avstå att invadera oss”.

Att Adolfsson skriver denna text samtidigt som Ukraina just nu försvarar sig med alla till buds stående medel mot en pågående invasion gör texten än mer besvärande. Betyder det enligt samma logik att Ukraina har uppvisat ett moraliskt förfall och att Gud därför använder Putin för att straffa nationen?

Förhoppningsvis menar inte Adolfsson detta, men utifrån den dispensationalistiska världsbild som skymtar fram i bakgrunden är det tyvärr inte en långt dragen slutsats. Avgörande historiska händelser tolkas på ett alltför ytligt sätt som tecken på den nära förestående undergången. Historien har visat sig alltför svårtydd för den sortens förenklade spekulationer om hur Gud antas agera som har lett till att människor farit mycket illa.

På en punkt är det dock lätt att vara överens med Adolfsson. Vi behöver alla omvända oss. Men utifrån Kristi försoningsverk är det i en kristen världsbild inte rädsla för nationens moraliska förfall för att undvika invasionskrig som är syftet med omvändelse, utan att alla människor är i samma behov av Guds frälsande nåd.

Fler artiklar för dig