Ledare

Kort perspektiv påverkar förtroendet

Kommentar: Men regeringen rasar i förtroendeligan

Trots kritik mot Svenska kyrkan, både avseende vänstervridning och otydlighet i trosfrågorna behåller samfundet sitt förtroende hos svenskarna Frälsningsarmén med en något vikande trend över tid visar dock på respekten för kyrkans sociala insatser, allt enligt 2023 års förtroendebarometer.

Regeringen, Riksbanken och Polisen är däremot tre institutioner som tappat i förtroendeligan. Alla tre har en dramatiskt nedåtgående trend. Regeringen har problem med en rad frågor i det korta perspektivet, elkompensation och Natofrågan. Riksbanken balanserar på en knivsegg av allt för hög inflation och risken att knäcka hushållen med snabb räntehöjning. Det är dessutom uppenbart att polisen krisar internt samtidigt som problemet med att lösa gängkriminaliteten verkar oöverstigligt.

Alla tre institutioner har haft ett alltför kort perspektiv i sitt sätt att arbeta. Regeringen har svårt att dra upp de politiska visionerna och pressas av dagsaktuella frågor. Riksbanken stimulerade den svenska ekonomin ända in på 2022. När pandemin avslutades, elpriserna steg dramatiskt och Rysslands fullskaliga krig i Ukraina startade fick det oanade konsekvenser för ekonomin. Polisen verkar ha svårt att hantera nya resurser som ska leda till flera poliser och att långsiktigt höja kompetensen i frågan om gängkriminaliteten, utbildning tar tid. Snabba förändringar och korta perspektiv är inget som passar organisationer med långsiktigt ansvar, oavsett om vi pratar om samhällsinstitutioner eller trossamfund.

Fler artiklar för dig