Ledare

Unga är självupptagna som få - och vems fel är det?

Steven Crosson: Samtiden förkunnar självfokusets evangelium. Men Jesus talade om att blicka uppåt och utåt; att leva för Gud och för varandra.

Ungdomens förfall är en ständigt aktuell fråga, något som med emfas hävdats sedan de gamla grekernas dagar. Under antiken förundrades och förfasade sig filosofer och stofiler över ungdomen. Redan Aristoteles irriterade sig över hur självupptagna och självgoda de unga i hans egen samtid var:

“Våra dagars ungdom uppträder ohövligt, föraktar auktoriteter, har ingen respekt för äldre människor och pratar när den borde arbeta. De säger emot sina föräldrar, skryter på bjudningar, glufsar i sig maten och tyranniserar sina lärare.”

Citatet hade mycket väl kunna varit hämtat från något skrivkunnigt troll som 2023 förfasat sig över dagens ungdomsgeneration. Hur de sprider oreda i skolan, är högljudda och lata.

Nu hade det här kunnat vara en text som säger att äldre i alla tider ondgjort sig över de unga. För så är det ju. En del av inträdesprovet för att bli gammal torde vara en stegvist ökande irritation på ungas nyheter och dumheter. Men nej. Det är nämligen något nytt med dagens unga. De är “mer odrägliga” än tidigare generationer. Och det finns forskning som stödjer det påståendet.

I en metastudie publicerad i Journal of Personality fastslås att det bland unga blir allt vanligare med personlighetsdrag som korrelerar med narcissism. För att sätta diagnosen narcissistisk personlighetsstörning ska en person bland annat uppvisa en orealistisk och uppblåst självbild; anse sig ha rätt till särskilda förmåner; framhålla sig själv i alla sammanhang; se på sig själv som höjd över andra. Och det är alltså drag likande dessa som blir vanligare bland unga.

Hur kommer det sig då att den unga generationen blir alltmer självupptagen? Forskarna som gjort studien pekar dels på sociala medier som en förklaring. Sociala medier sätter på ett tydligt sätt jaget i centrum, med möjlighet att få likes och hjärtan för selfies och semesterbilder. Med negativa konsekvenser för den psykiska hälsan, ska tilläggas.

Vuxna har sagt till de unga: du är speciell, du kan allt, du är underbar, du är unik. Du, du, du.

—  Steven Crosson

Forskarna noterar också att den unga generationen fått en uppväxt som främjat och uppmuntrat självkänsla och självförtroende. En slags curlingens baksida. Vuxna har sagt till de unga: du är speciell, du kan allt, du är underbar, du är unik. Du, du, du.

I samtiden förkunnas självfokusets evangelium. Men Jesus talade om att blicka uppåt och utåt; att leva för Gud och för varandra. Ett budskap som ligger långt ifrån narcissism. Det unga idag behöver är att kyrkan stiger fram och ger möjlighet något annat; att hjälpa unga att leva liv där jaget för en stund får stå åt sidan till förmån för medmänniskan och Gud. Ett erbjudande om ett mer meningsfullt liv. Kyrkan behöver skapa utrymme för unga att utföra empatiska handlingar, att till exempel vara delaktiga i det diakonala arbetet.

För en sak är säker, det är inte ungas fel att narcissismen ökar. De är barn av sin tid och skördar av vad vi vuxna har sått. Därför faller ansvaret på oss äldre att erbjuda möjligheter till en annan väg.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig