Ledare

Nej SD, det går inte att förbjuda böneutrop

Steven Crosson: Religionsfriheten kräver att religioner måste få synas och höras, även islam

Den 7 mars lade Sverigedemokraterna ut ett Instagraminlägg: ”böneutrop hör inte hemma i Sverige”. I bildens bakgrund syntes en moské med tillhörande minaret under ett tunt snötäcke. Texten under löd bland annat ”Alla människor har rätt till frihet från religiösa uttryck och religiös propaganda i det offentliga rummet.” Som så ofta är fallet med SD:s utspel blev det debatt.

År 2021 motionerade SD i riksdagen om att helt förbjuda muslimska böneutrop. Richard Jomshof, i dag ordförande i justitieutskottet, skrev då att böneutropen inte har någon tradition i Sverige.

De svenska böneutropens historia är ytterst kort, vilket Dagens ledarsida vid flera tillfällen skrivit om. Före 2013 hördes inga böneutrop på svensk mark. I detta får man ge SD rätt. Böneutropen och tacokrydda har det gemensamt att båda är relativa nykomlingar i den nordiska kulturella faunan. Den senare är dock i högsta grad uppskattad och har tagit sig längre in i svenskheten än den förra.

En som tydligt markerade mot SD:s instagramutspel var Aftonbladets ledarsideschef, Anders Lindberg. Sanningen är att böneutrop är lika mycket del av svensk kultur som allt annat som människor i Sverige ser som sin kultur.” Ett tveksamt uttalande, sett till historia och fakta. För vissa personer som bor i Sverige är det säkert högst naturligt med böneutrop, men det är att tänja på argumentationen att säga att böneutrop är något typiskt svenskt. I alla fall som det ser ut i skrivande stund. Kanske kan det komma att ändras om några årtionden, eller århundraden. Men för den stora majoriteten svenskar är böneutrop, till skillnad från ringandet i kyrkklockor, något nytt och otypiskt. Att SD har rätt i en sak innebär dock inte att de har rätt i allt.

Sverigedemokraternas argumentation om varför böneutrop ska förbjudas går att bryta ner i följande argument:

  • Islam är en osvensk, odemokratisk och en kvinnofientlig religion.
  • Böneutropet är verbalt, en uppmaning till bön vilket står i kontrast med ringning i kyrkklockor.
  • Böneutropet tvingar på åhöraren en muslimsk religion.
  • Var och en har rätt att vara fri från religiös påverkan.

Det finns flera problem med hur SD resonerar i denna fråga. För det första är det ett svagt argument att hävda att bara för att något av gammal hävd funnits i den svenska kulturen under lång tid är det gott, och om det är nytt och exotiskt är det dåligt. Med den argumentationen skulle barnkonventionen falla under kolumn dåligt, medan barnaga skulle falla under kategorin bra. Så är naturligtvis inte fallet.

Vidare blir det väldigt problematiskt när staten, som SD föreslår, ska gå in och värdera vad som är religiös propaganda. Att Svenska kyrkans klockringning skulle vara essentiellt skilt från det melodiösa böneutropet är problematiskt att hävda. Båda handlar om religiös ljudbild. Vem ska avgöra vilket innehåll som är godtagbart, och vad som är oacceptabelt? Inte staten, enligt vår egen grundlag.

Mången Dagenläsare har säkerligen vid tillfälle hört något böneutrop utan att för den sakens skull känt en stark önskan att avsäga sig Kristus och vända sig mot Mecka.

—  Steven Crosson

När det handlar om argumentet att åhörare blir lite mer muslimska varje gång de hör ett böneutrop väcks frågetecken. Mången Dagenläsare har säkerligen vid tillfälle hört något böneutrop utan att för den sakens skull känt en stark önskan att avsäga sig Kristus och vända sig mot Mecka. Och mången ateistisk Svensson har hört kyrkklockor ljuda utan att för den skull i varje fall springa in i närmaste kyrka. Den form av subliminal påverkan som SD tycks tro på finns helt enkelt inte.

Det blir dock allvarligare när man tittar på det sista argumentet. Sverigedemokraterna tycks mena att religionen är en privatsak och att det är en grundläggande frihet att slippa höra, se och komma i kontakt med andras trosåskådningar. Följ den tanken för en stund. Det skulle (trots vad SD nu säger) innebära att kyrkklockorna skulle tystna. Det skulle innebära att Jesusmanifestationer skulle upphöra. Sjungande frälsningssoldater utanför Ica? Upphöra. En T-shirt med Jesustryck på? Upphöra. Lovsång som grannarna hör? Upphöra. Sverigedemokraternas sätt att se på böneutropen innebär de facto en attack på friheten att tro och uttrycka sin religion som är både inskränkt och ogenomtänkt.

STOCKHOLM 20120113
Frälsningsarmén samlar in pengar på Östermalmstorg i Stockholm med hjälp av musik. 
Foto: Anders Wiklund / SCANPIX / Kod 10140

Man behöver verkligen inte tycka om ljudet av böneutrop. Likväl finns det en princip som är viktig att stå upp för: religioner måste få finnas, höras och synas, även i det offentliga rummet. Så även de religioner vi inte tillhör själva. Så även de religioner vi inte tycker om. Inskränks en religions frihet inskränks alla religioners frihet.

Fler artiklar för dig