Ledare

Vart ska de kristna väljarna gå?

Kommentar: Fyra små partier riskerar utplåning

Liberalerna har haft riksmöte i Linköping under helgen. Mötet hålls vartannat år och är Liberalernas högsta beslutande organ. Partiledare Johan Persson lanserade en klimatkommitté. Poängen är att verka för ett klimatvänligt företagsklimat och ”köksbordslegitimitet” för ny klimatpolitik.

Liberalerna är ett av fyra småpartier tillsammans med Miljöpartiet (MP), Kristdemokraterna (KD) och Centern som skvalpar kring fyraprocentsspärren i riksdagen enligt SVT/Novus mätning för mars 2023. Med plus minus en procent riskerar alla fyra partierna att ramla ur riksdagen vid valet 2026.

Liberalerna och Kristdemokraterna har haft sina uppgörelser med kristna kärnväljare under senare år. Frisinnet är mer eller mindre redan utraderat bland Liberalerna och KD:s vacklande i frågor kring bristande försvar för enprocentsmålet i biståndet och hårdare tag i migrationsfrågor gör en hel del kristna tidigare kärnväljare tveksamma. Dessutom påverkas väljare av den aktuella turbulensen kring liberalisering av droger och andra interna strider.

Vilka frågor som blir avgörande för kristna väljare i framtiden går inte att vara helt säker på. Valfrihetsfrågor, migration-, bistånds- och vårdfrågor har historiskt varit viktiga. Dessutom har frågor kring livets början och slut för inte så få avgjort var man lagt sin röst. Om småpartierna låter alltför lika inför 2026 och konkurrerar ut varandra finns det stor risk att de blir utraderade.

Fler artiklar för dig