Ledare

Kristna skolor måste ta kritiken på allvar

Kommentar: Det vore olyckligt om de blir en historisk parentes

På denna ledarsida har vi ofta och gärna lyft fram den betydelse och vikt som kristna friskolor har. Och elevernas vittnesmål i Skolinspektionens granskning visar att det finns goda skäl till det. Elever är ofta väldigt nöjda. Vi har också återkommande påpekat den betydelse skolorna har för att det ska finnas platser där tro är självklart och naturligt.

Men de brister som skolinspektionen har pekat på är viktiga att lyssna till. Den kritik om att alltför många lärare är obehöriga, att gränsen mellan kyrka och skola på vissa håll är oklar samt att konfessionella inslag förekommer i undervisningen måste tas på allvar. Visst finns det goda skäl att ifrågasätta den lite märkliga synen på religion som den svenska staten har, men nu har vi den skollag vi har. Och ger en församling sig in i den starkt reglerade offentliga arena som skolor är behöver de följa de spelregler som staten satt upp.

Det är därför av största vikt att den kritik som framkommit blir föremål för åtgärder. Det är gott och väl så att det redan finns ett arbete, men det behöver intensifieras. Det vore inte bra om kritiken blir en anledning att göra slag i det hot om att stänga skolorna som ständigt hänger över dem som ett mörkt moln. Det är en alltför viktig uppgift att bedriva skolor där tro är något naturligt, där pedagogisk innovation uppmuntras och där utsatta elever kan finna en fristad. Det vore olyckligt om de blir en historisk parentes.Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig