Ledare

Fler kristna familjehem behövs

Kommentar: Fler kristna familjehem behövs

I regeringens vårändringsbudget avsätts 100 miljoner kr för att rekrytera fler familjehem. Det är en välkommen satsning. Det saknas familjehem över hela Sverige. Dessutom behövs det alternativ till institutionsvård av unga, så kallade Sis-hem, där alltför många hamnar för att det helt enkelt saknas trygga och vanliga familjer som vill ta emot dem. En viktig del av en sådan kampanj måste handla om att berätta vad det innebär att öppna upp sina hem för ett barn. Vilka krav ställs det? Vilket stöd och handledning finns tillgänglig?

I dag finns det barn som tvingas höra att ingen familj vill ta emot dem. Barn som får en cementerad bild av att de är hopplösa fall, inte värda att älska eller bry sig om. Andra har turen att få komma till helt vanliga ofullkomliga hem där dammråttor ibland samsas med tvätthögar och läx- och sagoläsning med kramar. Och i dessa hem får de chansen till en ny start, en möjlighet att hitta både självkänsla och nya drömmar.

För även om Flavia Perez har en poäng i att barn i riskzoner att fara illa behöver kunna prata tryggt med skola och socialtjänst utan rädsla att tas från sin familj, finns det också tillfällen då en tid i ett tryggt och kärleksfullt hem, för en kortare eller längre tid, kan vara precis det som behövs för att få tillvaron på rätt köl igen. Och den möjligheten ökar om fler kristna kan tänka sig att öppna sitt hem och sitt hjärta för ett barn i behov av en familj.

Fler artiklar för dig

Mer i samma ämne

Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar