Ledare

En gudstjänst kan inte ersättas av en skärm

Kommentar: Digitaliseringen har negativa baksidor även i kyrkan.

Allt fler amerikaner vänder sin bibeltro ryggen efter pandemin, vilket Dagen nyligen skrivit om (14/5). En trist utveckling som visserligen främst berör USA men där vissa paralleller finns att dra även till Sverige.

Under pandemin stängde världen ner. Den digitaliserades av nödvändighet, men inte utan kostnad. Gudstjänsterna blev till bilder och ljud på våra skärmar. För amerikanerna blev detta en av de många faktorer som påverkat deras tro negativt. Och för oss svenskar? Jo, även vi har påverkats av pandemi och digitalisering. Gemenskapen, förbönen och lovsången fick lida.

Tack och lov är pandemin över men digitaliseringstakten ökar. Det kan finnas områden i vår vardag där digitaliseringen verkligen behövs. Men ett digitalt besök kan inte alltid ersätta ett fysiskt möte. Gudstjänsten är ett sådant tillfälle som inte kan ersättas av ett passivt åskådande. Kyrkan och vi kristna ska vara nyktra i att se baksidorna med digitaliseringen av tron.

Utan en fysisk gemenskap riskerar gudstjänsten att bara bli ett spektakel där en individ på långt avstånd iakttar några andra som gör saker på en scen. En gudstjänst är inte ett iakttagande, det är ett deltagande. Även om det kan upplevas som bekvämt att titta på skärmen kan det vara bra att påminna sig om att det fysiska mötet ger något mer, både för dig och för din församling.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig