Ledare

Terrorplanerna mot svensk församling visar att hotet ska tas på allvar

Kommentar: Nu är tid att se över svenska kyrkors säkerhet

Nyligen arresterades ett syriskt brödrapar i Tyskland som planerat en terrorattack mot en svensk kyrka. Männen hade varit i Sverige på minst en resa för att skaffa sig en uppfattning om sitt mål och göra upp planer. Terroristerna i fråga hade som ambition att använda ett bombbälte.

Tidigare i år gick den amerikanska ambassaden ut och varnade sina medborgare i Sverige för att just kyrkor kan vara potentiella mål och att var och en som besöker en religiös sammankomst i Sverige bör iakttaga försiktighet. Nu säger även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att alla kyrkor i Sverige måste förbereda sig för ett eventuellt terrorattentat.

Anledningen till att säkerhetsläget för svenska kyrkor just nu är så ansträngt står att finna i vinterns koranbränningar, vilka upprört mången islamistisk fundamentalist. Kanske kommer hotbilden lägga sig med tiden, men här och nu måste säkerheten tas på största allvar av samtliga kyrkor, samfund och församlingar.

En kyrka ska naturligtvis vara öppen och bjuda in både gamla och nya besökare, men det betyder inte att vi som kristna ska vara blåögda. Som tur är finns det bra med underlag och rekommendationer, både från myndigheter och från enskilda samfunds säkerhetsansvariga. Har man läst igenom dessa rekommendationer och tillsammans med sin församling tänkt över hur dessa kan anpassas lokalt har man kommit långt. Vi behöver be för att ett angrepp aldrig händer, men samtidigt förbereda oss på det värsta.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig