Ledare

Tacka Gud för Sverige!

Lennarth Hambre: Att se på Sverige som ett älskat fosterland måste vi kunna göra utan att behöva klassas som nationalister

Hur ser vi på nationaldagen? Somliga sneglar med trånande blick mot grannlandet i väster som har en förmåga att fira sitt land den 17 maj med folkdräkter och skolbarn i långa parader. Andra nöjer sig med att hissa flaggan och njuter av en arbetsfri vardag.

Svensk kristenhet har präglats av det pastor Lewi Pethrus skriver i sin psalm Svenska folk du borde tacka Gud för landet han dig gav. Psalmen beskriver naturtillgångar som malm, skog och vatten och markens välsignelse. Texten är författad i en tid när nationalistiska strömningar rådde. Den beskriver änglavakt vid landets gränser och måste förstås utifrån andra världskrigets fasor. Att se på Sverige som ett älskat fosterland med många tillgångar måste vi kunna göra utan att behöva klassas som nationalister.

Sverige har präglats av balansen mellan en stark stat och i modern tid starka växande folkrörelser som blev embryot till det som i dag beskrivs som civilsamhället. Genom det växte demokratin fram med goda värderingar som exempelvis jämställdhet mellan män och kvinnor. 2021 firade vi den kvinnliga rösträtten 100 år i Sverige.

Innovation och personliga initiativ har skapt framgångsrika företagarfamiljer som burit svenska export och handel. Det gäller så väl Alfred Nobel, Ingvar Kamprad och Erling Persson. Förvaltat av familjerna Rausing, Wallenberg, Ax:son Johnson eller Lundberg. Utrymme för fortsatt innovativ kraft är nödvändigt vilket visas inte minst genom Skype och Spotify och på senare tid Northvolts etablering. I en studie över 60 länders varumärken presenterad av Svenska institutet från 2021 hamnar Sverige fortfarande i topp 10. Särskilt värde anses Sveriges samhällsstyre ha och rankas därför bland de fem högsta.

Var finns då utmaningarna? I en tid av större polarisering, politiskt, socioekonomiskt och kring integrationsfrågor behöver vi tillsammans ge utrymme för de små enheterna. I mikroperspektiv kan vi vara goda grannar där vi bryr oss om nya svenskar, ge en handräckning till någon äldre som behöver hjälp med att handla eller varför inte stödja ensamföräldern med barnens läxläsning. Goda grannar är ett utmärkt sätt att vara svensk.

Goda grannar är ett utmärkt sätt att vara svensk.

—  Lennarth Hambre

I makroperspektiv måste beslutsfattare vaka över balansen mellan staten och civilsamhället. Det finns en uppenbar risk att Myndighetssverige vältrar sig över oss där vi nu har över 340 olika myndigheter genom vilka regeringen utövar utveckling och tillsyn. Civilsamhället ska inte i första hand kontrolleras utan stimuleras och ges frihet.

Kyrkans roll i civilsamhället är fortsatt viktig. Det handlar om att möta människors andliga sökande, svara på existentiella frågor och visa djup medmänsklighet. I ett polariserat samhälle riskerar nationen att slitas isär och de svagaste grupperna lider då mest. Här gör lokala församlingar redan ovärderliga sociala och andliga insatser och inte minst ber de för Sveriges folk. Det finns anledning att på nationaldagen, och varje dag, be för och tacka Gud för Sverige.

Fler artiklar för dig