Ledare

Kraven på prickfrihet spär på polariseringen

Lennarth Hambre: Den sanna friheten finns inte i rätt uppfattning

De kristna sommarkonferenserna är i full gång. Historiskt har kristenhetens mest profilerade talare fått stort utrymme på konferenserna. En av de mest omtalade i modern tid är Frank Mangs som under 60 år predikade på Torpkonferensen.

Givetvis kan konferenserna ha olika betydelse utifrån hur man personligen är närvarande, tar tid att lyssna och reflektera kring de budskap som förmedlas. Men kristna sommarkonferenser har också något mer. Möten med gamla och nya vänner och social gemenskap.

När jag vandrade ut ur ladan på Torp efter kvällsmötet på tisdagskvällen i midsommarveckan fanns ett uttryck som levde kvar i mig, ”Det är inte vår prickfrihet, utan vår frihet, som Jesus är ute efter”. Som vanligt välformulerat av Tomas Sjödin, förkunnare och författare. Med utgångspunkt från den nytestamentliga texten kring den rike ynglingen beskrev han vikten och värdet av sann frihet i motsats till prickfrihet. Det handlar inte i första hand om att ha koll på allt och allting utan ytterst är det en fråga om relationen till och efterföljelsen av Jesus Kristus.

Vår tid kännetecknas av felfinneri och krav på prickfrihet bland oss kristna. Polariseringen har ökat när anklagelser om brist på bibeltrohet uppstått. Det innebär inte att teologisk reflektion och noggrannhet i övertygelsen är oviktigt. Tvärtom! Men med all respekt för att vissa frågor har större angelägenhetsgrad än andra finns inte den sanna friheten i rätt uppfattning eller tolkning av skriften utan i relationen till Jesus Kristus.

Det är anmärkningsvärt att konstatera att de som historiskt betonat stor frihet för Anden och stark bibeltrohet också riskerade att skapa syndakatalog eller kontroll i etiska frågor. Detta visar inte minst Örebromissionen (en av grundarna till EFK) och Pingströrelsen på 1950- och 1960-talen i en lång rad av smärtsamma uteslutningar av medlemmar i lokala församlingar. Oftast på grund av att man inte levde upp till den då rådande syndakatalogen som kunde innehålla så triviala frågor som att gå på bio. Allt i ambitionen till att uppnå prickfrihet.

Svaret på detta osunda beteende är inte nya regler utan Andens frukt.

—  Lennarth Hambre

Nya testamentet ger oss både råd och varningar. När Paulus varnar sina läsare handlar det om att yttre krav, lagiska krav, kan leda till att kristna i Galatien genom att bita och slita i varandra riskerar att göra slut på varandra. Här har vi ett observandum. I all vår ambition att ha rätt tro, tolkning och svar på de mest brännande etiska frågorna kan vi alla gå vilse. Svaret på detta osunda beteende är inte nya regler utan Andens frukt. Denna frukt inleds med kärlek, glädje och frid. Det handlar inte om en överslätande attityd men om ett sinnelag, en attityd och ett språkbruk som gör att vi inte splittrar utan enar och stöttar varandra till större Jesuslikhet.

Mitt i våra ambitioner att följa rätt väg, tolka skriften och vara trogna mot den är det kärlekens och fridens väg svensk kristenhet behöver gå. Vänlighet, godhet och trofasthet gör att vi kan vandra tillsammans trots allt.

Fler artiklar för dig