Ledare

Är Israels demokrati hotad?

Ett Knesset-beslut som bara kan bli fel

Demokratin är hotad i Israel vilket Dagen tidigare skrivit om. I alla fall om man ska tro regeringen och oppositionen. Men de anger helt olika skäl till att så är fallet.

Regeringen menar å sin sida att domstolen har haft alltför stor makt att upphäva politiskt fattade beslut. Domstolen har alltför ofta gått liberalers och arabers vilja till mötes.

Oppositionen menar å andra sidan att förslaget som regeringen lagt fram förskjuter maktbalansen mellan regeringen och Högsta domstolen. Enligt den får regeringen genom förslaget alltför stor makt och därför är det ett hot mot demokratin.

I måndags (24/7) gick lagförslaget igenom med röstsiffrorna 64–0 efter att oppositionen lagt ner sina röster. Nu står Israel inför en mycket svår situation där nationen som sådan framstår som förlorare. Tiotusen reservister från militären har bland annat hotat att säga upp sig om lagförslaget går igenom. Det återstår att se om de fullföljer hotet och om så sker är det en mycket allvarlig försvagning av den israeliska armén.

Den högerregering som styrs av Benjamin Netanyahu har velat stärka regeringens makt för att bli starkare som nation. Men i horisonten gnuggar Iran händerna och ser hur Israel nedmonteras. Skälet till att regeringen lade fram förslaget var precis det motsatta. De ville stärka nationen genom att göra regeringen starkare, men det tycks alltså bli precis tvärtom.

Sett utifrån tycks lagförslaget vara av den karaktären att det i Israel nu bara finns förlorare.

Fler artiklar för dig