Ledare

Att vara lika inför lagen gäller tydligen inte

Kommentar: Dopintyg väger olika tungt

Äntligen har en domstol förstått betydelsen av dop, men att det skulle ske just i samband med domen mot en mördare förfaller minst sagt hårresande.

Många är de personer som i församlingar från olika samfund har försökt förmå Migrationsverket att förstå betydelsen av dop och delaktigheten i en kristen gemenskap. Men alldeles för ofta har de talat inför döva öron. Det har funnits en stor kunskapslucka när det gäller konversioner. Men är det en förändring vi ser?

På nyhetsplats skriver vi om en nyligen fallen dom där hovrätten nöjde sig med ett dopintyg i en svenskkyrklig församling från dopet 2016. På grund av intyget slipper han utvisning efter det 16-åriga straff han dömts till för mordet på sin hustru. Domstolen motiverar beslutet med att ”inga mer attribut behövs för att han ska betraktas som kristen”.

Det är knappast förvånande att Bengt Sjöberg, mångårig kämpe för migranter, blir upprörd. För en som dödat sin hustru räcker det tydligen med ett dopintyg, men för många andra har det inte varit tillräckligt. De har också behövt kunna redogöra för treenigheten, hur de olika kyrkorna skiljer sig åt och så vidare.

Men kanske är det något nytt vi ser. Är det så att domstolarna äntligen har förstått betydelsen av praktiserandet av en religion snarare än kunskap om en tro? Det vore i så fall ett välkommet framsteg. Om de kan låta ett dopintyg räcka för en mördare, borde sådana också räcka för så många fler. I annat fall är det svårt att se att likhet inför lagen gäller.

Fler artiklar för dig