Ledare

En västerländsk tradition att provocera

Kommentar: Utan protest, ingen protestantism

När företrädare för muslimska församlingar tillfrågas om bränning och skändning av Koranen ska förbjudas i lag svarar 30 av 31 ja, som Dagen skriver om. Men inte bara det. Allt som förolämpar och provocerar islam och muslimska symboler ska förbjudas, enligt de tillfrågade. Nu är detta en liten undersökning men likväl är det på många sätt häpnadsväckande hur de svarande resonerar. Islam ska inte få förolämpas.

De aktuella bränningarna är onödiga och olämpliga. Samtidigt är provokation av religion och de religiösa institutionerna är en grundmurad del av den västerländska och kristna idétraditionen. Varje tid har haft sina sätt att göra narr av och kritisera tron och religiösa företrädare. Utan protest, ingen protestantism. Utan provokation, ingen frikyrka. Att tänka fritt, skapa lite kaos och förolämpa ordningen är så grundläggande i vårt samhälle att vi knappt tänker på det. Ur detta sätt att tänka kommer sedan också demokratin, ett ständigt pågående, och välgörande, ifrågasättande av de styrande.

Att man inte ska få förolämpa en idé, en religion, är ett tvärt brott mot denna idétradition. Visst kan vi som kristna förstå smärtan som många muslimer känner. På samma sätt som när Andres Serrano sänkte ner ett krucifix i urin och kallade det konst. Det upprörde mången troende, men få var de kristna församlingar som då ville se förbud mot hädelse.

Men det finns ändå hopp. Av de 31 tillfrågade muslimska moskéerna svarade en nekande på frågan om det ska bli förbjudet att förolämpa islam. Från dessa muslimer vill vi höra mer. Ta ton ni muslimer som står upp för yttrandefrihet.

Fler artiklar för dig