Ledare

Kyrkan är en miljö att ta skydd i - eller fly ifrån

Lennarth Hambre: Tvivel får inte leda till att man diskvalificeras

Rösterna ropar allt högre när det gäller unga vuxnas tvivel på samhällets utveckling och möjlighet att påverka. Samtidigt har generation Z tro på sig själva och sina egna möjligheter. Ett tydligt uttryck för individualismens genomslag. Rapporten från Ungdomsbarometern 2023 är entydig. Oron som unga människor bär för framtiden innebär också att familj och vänner blivit viktigare. Det är en generation som växt upp med storkrig i sin närhet, gängkriminalitet, klimatkris och inte minst en pandemi som påverkade mycket av deras studietid. Ungdomar som växer upp i kyrkan är också präglade av dessa tvivel, vilket Ida-Maria Brengesjö pastor och gästkrönikör på ledarplats berörde i sin förkunnelse på Hönökonferensen.

Rapporten Kristen tro på glid bekräftar också att när unga vuxna lämnar kyrkan innebär det nödvändigtvis inte att de lämnar tron. Så vad det är man tvivlar på? Att kyrkan som institution är svår att påverka och förändra eller är det ett uttryck för att församlingen inte har samma relevans som den har haft för tidigare generationer?

Uttryck för tvivel har det, i teorin, alltid funnits utrymme för i kyrkan. Tyvärr har den lokala församlingen alltför ofta försökt att bota tvivel och tveksamhet med mera verksamhet och uppmaningar till ökat engagemang. Nu ser vi att det inte är det receptet som hjälper unga människor till en vuxen tro och överlåtelse.

Tider av tvivel måste få vara lika naturligt som en tro som blomstrar i församlingen.

—  Lennarth Hambre

Det måste finnas rum för tvivel. Tvivel på felaktigheter och förenklingar. Vi behöver mera öppet och ärligt erkänna att det finns tider i livet då tvivel har en större plats i livet än annars. En del människor har lättare att tro och de drabbas inte lika ofta av tvivlen. Men när tvivlet kryper under huden är frågan om kyrkan är en miljö medlemmar flyr eller tar skydd av. Tvivel får inte leda till att man diskvalificeras. Om känslan är att det inte finns någon plats så fort tvivel uppstår i en trosstark gemenskap är vi illa ute, som Frida Park skrev på ledarplats 25/7. Bibeln uppmanar oss att växa i tro. Men tider av tvivel måste få vara lika naturligt som en tro som blomstrar i församlingen.

Förutsättning för engagemang i kyrkan är att tron upplevs relevant. Att den har med det vanliga livet att göra. Det är en stor utmaning för vår tids förkunnare att formulera svar på frågorna som gör att unga människor upplever det som förmedlas med igenkänning. Hur gör församlingens förkunnare för att komma åt dessa frågor? Det handlar både om innehåll och språk. Varje församling behöver ha en referensgrupp av människor som medverkar i förkunnelsen eller ger input som hjälper till att öka relevansen.

Det finns givetvis mycket som kan göras för att möta och hjälpa en yngre generation i församlingen. Det behöver lämnas plats för mysteriet, göras upp med tvärsäkerheten; kristen tro är inte i första hand en förklaring utan en bekännelse. Återvänd till församlingen och kyrkan som ett kollektiv och en gemenskap. Församlingens framtid står inte och faller med enskilda människor och deras engagemang. Och låt predikan under hösten 2023 präglas av förtröstan. Lita på att Gud är större än allt vi är och tar oss för.

Fler artiklar för dig