Ledare

Goda vanor gäller hela livet

Lennarth Hambre: Även WHO inkluderar andliga och existentiella aspekter av hälsobegreppet

Till mångas glädje visar det sig att det räcker med 2 300 steg för att påverka hälsan när det gäller hjärt-kärlsjukdomar i stället för de 10 000 steg som blivit ouppnåeligt för många. Går man 4 000 steg per dag så sänker det dessutom risken för en rad andra sjukdomar. Allt enligt kommentarer av Mai-Lis Hellenius, professor vid Karolinska institutet, till en ny stor metastudie. Studien har genomförts av en internationell forskargrupp samordnad från John Hopkins university school of medicine.

Goda vanor har vanligtvis kopplats till hälsa och fysiskt välmående. I viss mån också mental hälsa i en tid där utmattningssyndrom växt explosionsartat. Under senare tid har begreppet existentiell hälsa aktualiserats vilket också öppnat för andliga perspektiv i välmåendet. Världshälsoorganisationen (WHO) inkluderar andliga och existentiella aspekter av hälsobegreppet och lyfter fram vikten av dessa för att främja hälsa.

I en debatt här i Dagen 13/8 skriver Jeanette Ingemarsson och Maria Furusand att det aldrig är för tidigt eller för sent att skapa goda vanor som är till hjälp att leva det kristna livet mitt i vardagen, med tanke på familjer som lever i ett aktivitetsinferno. Goda vanor hjälper familjerna att hålla blicken fäst på Jesus, men samma grundprincip gäller alla, ung som gammal.

Goda andliga vanor har beskrivits på olika sätt i olika kristna traditioner. Vanligtvis handlar det om daglig bön och bibelläsning, retreatverksamhet eller andra andliga övningar. Att skapa vanor som både berör en vanlig vardaglig och andlig vardag, med en existentiell dimension, gör vanorna mera relevanta och meningsfulla.

Många undersökningar och forskning visar att god sömn är grunden för att över huvud taget orka det liv som vi mer eller mindre tvingas att leva. Att då se till att på ett rimligt sätt varva ner innan insomnandet och ibland lämna skärmen i god tid kan bli en god vana. Denna vila för tanken har också betydelse under vaken tid. Att lägga ifrån sig skärmen vid måltiderna och undvika att på det sättet ständigt vara uppkopplad gör att även ett meningsfullt samtal kan få sin plats vid måltiden hemma.

Att tillskapa sig tillfällen för bön varje dag är en annan god ordning. Om det är under förflyttning i resan till eller från jobbet, på lunchrasten eller på annat sätt har mindre betydelse. För en del sker bönen under motionstillfället, under promenaden eller löprundan. Det andliga andningshålet kan bli livsavgörande.

För många kristna har frågan om att kontinuerligt delta i församlingens gudstjänst blivit en stor utmaning. Skälen kan vara många. Krockar med barnens idrottsaktiviteter eller andra arrangemang är inte ovanligt. Här är också utmaningen för den lokala församlingen att hitta gudstjänsttider som ger utrymme för så många som möjligt att delta. Alla behöver en kristen gemenskap där Guds ord läses och predikas, böner beds och lovsången och förbönen har sin plats som kan beröra livet. Goda vanor kan plockas upp igen om de fallerat under sommaren.

Fler artiklar för dig