Ledare

Sluta tala illa om skolan

Frida Park: Så hjälper du ditt barn att lyckas med studierna

Det är något särskilt med skolstartstider. Barn som har svårt att sova, föräldrar som packar skolväskor och lärare som sorterar läroböcker. Även om många skolor brottas med stora problem och många, både lärare och elever, haft svårt att bli kvitt ett mått av ångest under lediga sommarveckor, är det fortfarande sant att utbildning skapar möjligheter till ett bättre liv.

Kanske är den sanningen lättare att inse om vi tittar några generationer bakåt – eller utöver världen än i dag. Att kunna läsa, skriva, räkna och förstå sina skyldigheter och rättigheter, det omgivande samhällets historia och möjligheter är avgörande. Det är därför det är så viktigt att 1) utbildning håller hög nivå och 2) är tillgänglig för alla – oavsett bakgrund eller förutsättningar.

Svensk skola har, trots många hjälteinsatser från lärare och rektorer, skriande lärarbrist, systemfel, arbetsmiljöproblem (även för elever) och mobbningsproblematik. Att få ordning på svensk skola är ingen liten utmaning. Dessutom är det inte enbart något som kan lösas med ökade resurser – men de kommuner som återkommande skär i skolans budget binder i sanning ris åt sin egen rygg.

Men problemen ligger djupare än så och det kan vara lätt att som förälder känna maktlöshet. Men det finns faktiskt enkla och synnerligen effektiva åtgärder varje familj kan vidta.

Låt oss säga att vi har en skola i världsklass (vilket är att eftersträva) – det hjälper föga om eleverna inte inser värdet av kunskap och bildning. Inte heller hjälper det om så hela lärarkåren vore disputerad (och nog vore en kvalitetshöjning välkommen) så länge föräldrar, elever och skolpolitiker inte respekterar pedagogernas auktoritet och professionalism.

Att läsa tillsammans, titta på nyheter tillsammans gör skillnad!

—  Frida Park

Oavsett vad som är höna och vad som är ägg i exemplen ovan (därom tvistar de lärde) får elever väsentligen bättre möjligheter om vårdnadshavarna – oavsett egen bildningsnivå, oavsett inkomstnivå och faktiskt oavsett om skolan är exceptionell eller undermålig – ger sina barn övertygelsen att kunskap och bildning är nyckeln till framtiden. Att läsa tillsammans, titta på nyheter tillsammans, göra läxor tillsammans gör skillnad!

Om läxläsning kommer på plats 128 (efter Youtube, fritidsaktiviteter och datorspel) behövs en översyn av vad som är viktigast. Och om enda gången skola och lärare nämns vid köksbordet är i negativa ordalag behövs en kursändring. Kort sagt: det omgivande samhällets attityd till kunskap, utbildning, lärare och skola påverkar elevernas möjligheter att lyckas.

Det låter måhända banalt, men är likväl sant. Genom att i ord och handling visa värdet av kunskap och att tala väl om lärare och skola kan alla föräldrar ge de egna telningarna bättre förutsättningar till en god utbildning. Detta har varit sant i generationer, för dina och mina förfäder. Det är sant på Kenyas savanner, på Österrikes sluttningar och på Mongoliets slätter. Och det är fortfarande sant, i Sverige i dag.

Fler artiklar för dig