Ledare

Ska det krävas ett terrordåd innan kyrkorna tar hotet på allvar?

Kommentar: Nu är inte tid att rycka på axlarna

I västvärlden är kyrkor och religiösa samlingsplatser några av de mest utsatta platserna för terrorism. När väl en terrorhandling sker mot en kyrka tenderar den också att vara mycket dödlig. Mer så än exempelvis när myndigheter och regeringsbyggnader drabbas, som generellt är väl bevakade och har en hög säkerhet.

Sverige är just nu ett av de länder i Europa som terrorister, islamister och våldsverkare pekar ut som ett lovligt mål, efter de uppmärksammade koranbränningarna. Al-Qaida uppmanar sina sympatisörer till attacker mot Sverige och Danmark. Två syriska bröder stoppades i maj när de planerade en attack mot en svensk kyrka. Hotet mot Sverige i allmänhet och svenska församlingar i synnerhet är verkligt och måste tas på allvar.

Det är därför förbluffande hur lite som görs i svenska församlingar. 83 procent av ledarna i kyrkor och församlingar svarar i Dagens enkät att säkerhetsläget inte föranlett någon åtgärd. Business as usual. Men det är inte acceptabelt för församlingsledare att i det här läget rycka på axlarna.

Som vi sett kan även terrordåd ske både på små och stora orter, varför alla församlingar behöver se över sitt säkerhetsarbete. En säkerhetsplan behöver finnas på plats i varje församling och kyrka. Mötesvärdar måste vara alerta och få rätt kunskaper. Det behöver finnas möjlighet att snabbt kontakta polisen. Det behöver vara tydligt för var och en vilka flyktvägar som finns. Ingen verksamhet, speciellt inte barn- och ungdomsverksamheten, kan ske på plats utan möjlighet till enkel utrymning.


Fler artiklar för dig