Ledare

Ledarskapskris i pingst efter Daniel Alms avgång

Ledarpodden: Kris, konsekvenser, ledarskap, felande ledare och vägar framåt på agendan när ledarredaktionen möts.

Ledarpodden. Pingst fria församlingar i samverkans ledare Daniel Alm har stigit åt sidan. Detta efter att maktmissbruk av sexuell karaktär har uppdagats. När Dagens ledarredaktion sammanstrålade för att diskutera veckans händelser stod krisen i Pingst FFS ledarskap i centrum.

Pingströrelsen har på goda grunder en hög moralisk svansföring. Handlingarna som nu kommit fram fram får därför konsekvenser. Mer långtgående så än om de hade skett i till exempel näringslivet, resonerar Dagens chefredaktör Felicia Ferreira i Dagens Ledarpodden.

Så sent som 2022 tog Pingst FFS fram ett handlingsprogram om hur man förebygger maktmissbruk. Något som det kanske finns chans och anledning att komma tillbaka till, säger opinionsredaktör Frida Park.

Pingst är inte det enda samfundet som drabbats av ledarskapskriser. Under kristenhetens långa historia har flera ledare utnyttjat sin ställning. Nu tycks det dock som att Pingst FFS inte sopar något under mattan utan tar tag i situationen, bland annat med en utredning och det är trots allt något bra, säger Felicia Ferreira.

Men varför händer det här igen och igen? Det verkar inte spela så stor roll hur mycket söndagsskola vi har gått i. Människor är människor. Vi felar oavsett om vi är ledare eller inte. Det gäller att ha strukturer på plats i kyrkorna som fångar upp när ledare faller. Till exempel visselblåsarfunktioner, säger ledarskribent Steven Crosson.


Lyssna på veckans avsnitt här

Lyssna på fler avsnitt från Ledarpodden här eller där poddar finns.


Fler artiklar för dig