Ledare

Skamligt att våldet glorifieras i Sverige

Frida Park: Är det bara Ebba Busch som inser värderingarnas roll för att bygga fred?

Samtidigt som barn och kvinnor kidnappas och mördas av Hamas på öppen gata i Israel åker bilkaravaner runt i Malmö för att fira medan ”Allahu Akbar” skanderas. Vad är det för en gud man tror på när något så bestialiskt som kallblodigt mördande av civila kan få en att utbrista i lovprisning till densamme? En nog så legitim fråga är hur någon enda kan tro att fred mellan två parter kan vara i sikte när hämndbegär och en sådan människosyn styr.

Det är dock inte bara svenska palestinasympatisörer som trampar snett i sitt våldsglorifierande. En av Sveriges absolut största samhällsutmaningar – gängkriminaliteten – lider av samma problem. Vanliga ”Svensson” höjer gangsterrapparna till skyarna och ger dem pris, de köper deras musik och förhärligar deras kläds- och livsstil. Minnesmärken upprättas för ”föredömen” (sic!) som stupat i striderna. Hur kan någon enda tro att vuxenvärldens och kulturetablissemangets applåderande av livsstilen, våldet, kvinnosynen och partyknarkandet inte kommer påverka den uppväxande generationen? Vad har man för moral om man idoliserar gangsters som mördar, skjuter och bombar?

Det är inte i första hand pengar till välfärden som saknas när nysstonåringar våldtar, misshandlar och urinerar på sina offer. Inte heller handlar det om för tunt utbud på fritidsaktiviteter eller för få skärmar i skolan. Gärna fler ungdomsgårdar. Gärna välfungerande skolor. Gärna en rejäl översyn av straffskalan, inte minst för att undvika att de grövre brotten kryper allt längre ned i åldrarna, som ledarredaktionen lyft i Ledarpodden (26/9). Men grundproblemet är något annat. Värderingar. Etik. Moral. Människosyn.

Vad är det för en gud man tror på när något så bestialiskt som kallblodigt mördande av civila kan få en att utbrista i lovprisning till densamme?

—  Frida Park

Hittills i år har 21 personer i åldern 15–17 år blivit åtalade för mord. Under hela förra året var det tio. När polisen listar riskfaktorer är svår familjesituation och kriminella familjemedlemmar två viktiga faktorer. När barn växer upp i otrygga hem där misstron mot det svenska samhället är vardagsmat och fäder lyser med sin frånvaro är det inte konstigt om säkerhet, status och gemenskap söks i gängen. Den moraliska fostran som där erbjuds är förödande och de dödliga konflikterna gängen emellan drivs av makt- och hämndbegär.

Är det inte tragiskt att av alla partiledare, var det bara en som lyfte detta så avgörande faktum under den timmeslånga debatten om hur Sverige ska komma till rätta med gängkriminaliteten. Är det så illa ställt att Ebba Busch (KD) är den enda som inser att i vändandet av allehanda stenar för att lösa gängkriminaliteten är själva grundstenen vilka värderingar som barn får med sig under sin uppväxt? Hamnar inte grundstenen där den ska kommer huset bli snett, vint och med risk för att det rasar.

Ska kampen mot gängen lyckas, eller för den delen fredsprocessen i Mellanöstern, måste fler inser det nödvändiga – värderingar och människosyn spelar roll. Det är så fred byggs.

Fler artiklar för dig