Ledare

Därför ser unga och äldre olika på vad som är viktigast för tron

Kommentar: Tron formas på olika sätt beroende på ålder

Equmeniakyrkan har genomfört en enkätundersökning bland sina församlingar, en rapport som ledarsidan skrivit om tidigare (5/10). Det område där flest av de svarande församlingarna önskade stöd handlade om arbetet med att föra tron vidare till barn och unga. Det är viktigt. Det handlar inte bara om framtiden utan i lika hög grad om nutiden.

Den undersökning som Dagen genomfört på kristna konferenser kan lägga ytterligare bitar till förståelsen av vad som behöver göras. I undersökningen är det tydligt att vad som är viktigast för tron skiljer sig mellan åldersgrupperna. Tendensen är tydlig – bland yngre är lovsång, familj och vänner viktigare än för den äldsta åldersgruppen. Bland de äldsta är inte ens lovsång topp fem.

Resultatet är inte förvånande. Betydelsen av lovsång hamnade till och med ännu högre i rapporten Kristen tro på glid. Det är inte heller överraskande eftersom vi vet att de sociala aspekterna av tron är viktigare för de yngre. Det är förmodligen också precis som Johanna Bode säger i Dagens artikel (16/10), att för de yngre är lovsången en sorts personlig bön – men i gemenskap.

Om Equmeniakyrkan enkätundersökning och Dagens läggs sida vid sida framkommer viktiga lärdomar. Betydelsen av att ge utrymme för lovsång, inte för dess egen skull, utan för att det är ett sätt att lära unga människor att be ska inte underskattas. Vill kyrkorna föra tron vidare bör ledarna lyssna på resultaten.

Fler artiklar för dig