Ledare

Befria Gaza från Hamas terrorstyre

Frida Park: Risk att konflikten sprider sig till ett globalt storkrig med alla supermakter

Det har gått en månad sedan terrorstämplade Hamas i ett välkoordinerat överraskningsanfall mördade fler civila israeler än vad som dödats i en enskild attack sedan andra världskriget. Omkring 200 civila kidnappades, både barn och äldre, och togs till Gaza. Hittills har bara några enstaka släppts. Israel har som uttalat mål att frigöra gisslan och ”eliminera Hamas”. Det har lett till massiva flygattacker mot Gaza och nu markinvasion.

Den palestinska administrationen har ett ansvar för att avväpna den terrororganisation som tagit kontroll och styr över Gaza och som från palestinsk mark attackerar andra länder. I praktiken är dock detta omöjligt. Fatah, som styr på Västbanken, och terrorstämplade Hamas i Gaza, har i många år legat i konflikt med varandra. Men fortfarande har inte Mahmoud Abbas fördömt Hamas attacker den 7 oktober.

Konflikten har i omgångar spritt sig i regionen. Den risken finns även nu. Hamas gör inga ansträngningar för att skydda civila mot israeliska attacker. Tvärtom önskar de fler civila förluster för att locka in Iran i kriget.

Är det tillräckligt att, som flera medier gör, nöja sig med att skriva “enligt Hamas”?

—  Frida Park

För Israels del pågår det i detta nu strider på flera andra fronter: i södra Libanon mot Hizbollah, i Syrien, och mot rebeller från Jemen som beskjuter södra Israel. Som Anders Persson, Mellanösternforskare vid Linnéuniversitetet, sagt till TV4 är alla dessa grupperingar understödda av Iran, som såväl Ryssland som Kina har nära relationer till. Utanför Israel, i Medelhavet, befinner sig amerikanska hangarskepp för att om möjligt avskräcka Iran från en upptrappning, men risken finns att USA dras in i konflikten och då är det inte längre en regional konflikt som väntar utan en global konflikt som inkluderar alla supermakter.

Medan raketer fortsätter att regna in över civila israeler, bland annat i norra delen, och anhöriga förtvivlat väntar på livstecken från dem Hamas kidnappat, lider folket i det tätbefolkade Gaza svårt. Vatten, mat och mediciner saknas och människor tältar utanför sjukhusen i förhoppningen att det ska vara en säkrare plats. Varje oskyldigt liv på båda sidor är en sorg.

Mitt i allt detta sprider Hamas medvetet falsk information, som att Israel skulle ha bombat ett sjukhus, uppgifter som många medier spred vidare utan att granska. Falska uppgifter och manipulerade bilder sprids i sociala medier och källkritiken slarvas ofta över. Är det tillräckligt att, som flera medier gör, nöja sig med att skriva ”enligt Hamas”? Sådana publiceringar riskerar att spä på de antisemitiska strömningar som intensifieras, också i Sverige, när konflikten i Mellanöstern eskalerar, något Ledarpodden diskuterade nyligen.

Trycket ökar på Israel att erbjuda humanitära korridorer och vapenvila för att skydda civila, det är bra. Men trycket mot Hamas borde vara obevekligt, särskilt från alla som kallar sig Palestinavänner: den sekund Hamas släpper gisslan, lägger ned vapnen och överlämnar krigsförbrytarna till Haag kommer det nuvarande kriget vara över. För den som värnar om de civila på båda sidor och önskar regionen frid borde det vara ett självklart krav att befria palestinierna. Ja, att befria Gaza från Hamas terror.

Fler artiklar för dig