Ledare

De som förespråkar dödshjälp har en instrumentell människosyn

Ledarpodden: Elisabeth Sandlund besöker podden och pratar dödshjälp

Ledarpodden. I veckan besöks Ledarpodden av Elisabeth Sandlund, journalist och kolumnist i Dagen för att prata om dödshjälp. I flera länder ges nu dödshjälp till personer med psykiska sjukdomar och som är socialt utsatta. Där dödshjälp har införts har också antalet personer som dödas ökat. Och röster höjs för att Sverige ska följa efter.

Dödshjälp innebär, berättar Sandlund, att sjukvården vidtar en åtgärd i syfte att döden ska inträffa. ”I Sverige talas det mest om Oregon-modellen, då är det patienten själv, då behöver inte vården vara inblandad. I Kanada började man med den men märkte nästan omedelbart att det inte blev rättvist, alla kunde inte ta läkemedlet själv och man gick över till även direktinsats från läkare.”

Steven Crosson, ledarskribent, menar att frågan handlar om människovärde. ”I sakens kärna handlar det om hur man ser på människans värde. Om hon, som det är enligt den kristna etiken, har ett värde oberoende av sjukdomar. Eller om värdet är knutet till funktion och produktivitet.”

Opinionsredaktör Frida Park berättar om så kallade livstestamenten, där personer skriver ner vad de önskar ska hända med sig själva om de skulle bli dementa: att få sitt liv avslutat: “Det finns något skrämmande i att en dement person inte kan ha ett värdig liv. Ingen av oss kan egentligen veta vad vi skulle känna om vi skulle drabbas av demenssjukdom”.

Lyssna på Ledarpodden här


Fler artiklar för dig