Ledare

Medan pingst väntar på svar om Daniel Alm måste arbetet fortsätta

Kommentar: Tålamod är ledordet i detta nu

Det är förståeligt att många undrar och anser att det drar ut på tiden i fråga om Daniel Alm och det påstådda maktmissbruket. Varför så tyst, är det en och annan som frågar.

Tystnaden kan kosta på. Men det är viktigt att den utredning som pågår får ta sin tid. Berättelserna måste få utrymme och den externa part, Human & Heart, som håller i utredningen måste också få göra sitt jobb. Självklart är det här en tuff och jobbig situation, som Richard Svensson på Pingst FFS, också berättar i skriftliga svar till Dagen, särskilt för de närmast berörda.

Till dess fakta klarnar är det också vanskligt att säga för mycket och förekomma utredningen. Fokus just nu måste vara att ge stöd till dem som behöver det.

Ja, det här har på olika sätt skakat om pingströrelsen i Sverige. Men som Felicia Ferreira, Dagens chefredaktör skrev initialt när nyheten blev känd, ”en rörelse är inte bara sina ledare. Pingströrelsen är större än detta”.

Tålamod, är alltså ledordet i detta nu. Och medan Frikyrkosverige väntar på att bilden ska klarna måste det dagliga och mycket viktiga arbetet, som också Svensson poängterar, med att verka för en sund församlingsmiljö i våra församlingar och sammanhang fortsätta.

Fler artiklar för dig