Ledare

Världen närmar sig ”tipping point”

Kommentar: 2023 är det varmaste år som uppmätts någonsin

Nu är många av världens miljöministrar samlade i Dubai. Sveriges miljö- och klimatminister Romina Pourmokhtari (L) är i oljeemiratet, där ordförande för den första riktiga utvärderingen efter Parisavtalet, Dr Sultan al Jaber, även leder ett av de stora oljeföretagen. Kanske det gör att en dialog i större utsträckning kan ske även med de oljeproducerande länderna och företagen? Det behövs.

2023 är det varmaste år som uppmätts någonsin. Risken är att världen närmar sig en rad så kallade ”tipping points” där det inte går att backa från en fortsatt radikal förändring i klimatet. Områden under stark påverkan är permafrosten, Antarktis- och Grönlandsisen, korallrev som dör och Golfströmmen som påverkas radikalt. Dessa förändringar påverkar även våra länder i Norden på ett påtagligt sätt – som med förhöjd havsnivå.

Det handlar nu om stora och dramatiska förändringar och förutsättningar för den skapelse som Gud såg och konstaterade vara god. Bara för att Kina står för 30 procent av världens utsläpp och kolgruvor fortsatt är i funktion på flera håll i världen så fråntas inte vi vårt ansvar i Sverige. Vi behöver fortsätta ligga i den övre klimatligan. Tillgång till fossilfri el måste öka och infrastrukturen utvecklas. Nuvarande regering, industrin och alla medborgare har ett gemensamt ansvar för utvecklingen. När det gäller skapelsen gäller fortfarande sången från söndagsskolan: ”Gör det lilla du kan, gör det villigt och glatt”. Mycket står på spel.

Fler artiklar för dig