Ledare

Ja, det kan bli krig även i Sverige

Kommentar: Församlingar och familjer behöver lyssna på allvarsorden och förbereda sig

När ministern för civilt försvar, Carl-Oscar Bohlin (M), talade på Folk och försvar i veckan var det med allvarsamma ord: ”Det kan bli krig i Sverige”. Konferensen, som årligen samlar stora delar av det landets försvarspolitiska intressenter, präglades från början till slut av samma tonalitet. Överbefälhavare Micael Bydén talade om Rysslands krig mot Ukraina som ett steg, inte ett mål.

Det är onekligen ett svårt läge i världspolitiken just nu. Sverige och Europa står hotat av ett autokratiskt, Ryssland som när imperialistiska drömmar. Ett Ryssland som inte respekterar vare sig demokrati eller sina grannars självständighet.

När Försvarsberedningen innan jul lämnade över sin rapport konstaterades att det säkerhetspolitiska läget är det allvarligaste sedan andra världskriget. Och så är det. Önskvärt hade såklart varit om fred och demokratiska landvinningar hade rått. Men nu är läget ett annat. Det kan mycket väl bli krig i Sverige och vårt omedelbara närområde, om Ryssland väljer att fortsätta på inslagen väg.

Statsminister Ulf Kristersson (M) tog i sitt tal upp att Sverige nu behöver rusta upp. Och det snabbt. Men även civilsamhället och enskilda hushåll behöver rusta upp. Kyrkorna spelar, som vi sett igen och igen, en nyckelroll i kriser. Nu behöver församlingar och familjer göra sig redo för om krisen eller kriget kommer. Och dessutom så behöver vi be. Att fredens tid får bli lång, trots mörka moln i horisonten.


Fler artiklar för dig